Chuyên mục: truyền thông tuyển sinh    Ngày đăng: 13/03/2017

"Văn hóa học" - Cùng học, cùng vươn xa!


 

Học Văn hóa học: Ở đâu?

          Khoa văn hóa học-Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ:

          CS1: 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

          CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

          Điện thoại liên hệ: 08.35190317

          Email: khoavanhoahoc_dhvh@yahoo.com.vn

Học Văn hóa học: Học gì?

Khối lượng kiến thức toàn khóa ngành Văn hóa học gồm 130 tín chỉ. Trong đó bao gồm 40 tín chỉ khối kiến thức giáo dục đại cương và 90 tín chỉ khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

Chương trình học chú trọng định hướng ứng dụng, vận dụng kiến thức, lý thuyết vào thực tiễn đời sống xã hội thông qua các học phần như: Các vùng văn hóa Việt Nam; Phong tục và lễ hội truyền thống Việt Nam, Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam, Tổ chức sự kiện, Marketing văn hóa, Công nghiệp văn hóa, Văn hóa giao tiếp, Văn hóa trang phục, Văn hóa ẩm thực…

Học Văn hóa học: Được gì?

Về kiến thức:

- Người học sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản cũng như chuyên sâu về văn hóa Việt Nam, văn hóa thế giới.

- Có những kiến thức, hiểu biết căn bản về văn hóa tộc người, đặc trưng văn hóa các vùng miền Việt Nam…

Về kỹ năng:

Trong quá trình học, người học sẽ được tiếp xúc với các nền văn hóa, các vùng văn hóa khác nhau qua lý thuyết lẫn thực tiễn, có cơ hội được trải nghiệm các loại hình văn hóa thông qua những chuyến đi thực tế, thực hành môn học, từ đó hình thành và phát triển các kỹ năng cơ bản:

- Kỹ năng nghiên cứu khoa học;

- Kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp, đề xuất giải pháp đối với các vấn đề văn hóa;

- Kỹ năng tổ chức, điều hành, quản lý;

- Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề trong quá trình làm việc;

- Kỹ năng giao tiếp xã hội;

- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;

- Kỹ năng giao tiếp; đọc tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Học văn hóa học: Làm gì?

Khoa Văn hóa học trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh xác định một trong những mục tiêu cơ bản là đào tạo cử nhân văn hóa học theo định hướng ứng dụng, vận dụng những kiến thức đã học vào những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Do đó, cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành văn hóa học là rất rộng mở, tập trung vào các lĩnh vực chính:

* Nghiên cứu, giảng dạy: (Nghiên cứu văn hoá tại các viện hoặc các trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; Giảng dạy văn hoá học, văn hóa Việt Nam tại các trường đại học, cao đẳng, các trường nghiệp vụ về văn hoá - thông tin, chính trị - hành chính, các trường nghiệp vụ của các tổ chức chính trị - xã hội (thanh niên, công đoàn, phụ nữ);

* Quản lý nghiệp vụ văn hóa (tại các tổ chức, cơ quan thuộc ngành văn hóa - thông tin, du lịch (Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng văn hóa Thông tin, Nhà văn hóa…)

* Hoạt động trong lĩnh vực du lịch (quản trị du lịch, hướng dẫn viên du lịch...)

* Hoạt động trong lĩnh vực truyền thông (Đài phát thanh-truyền hình, báo chí, các công ty tổ chức sự kiện… )

* Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh văn hóa (Nhà xuất bản; Bộ phận quản lý nhân sự, phát triển dự án, marketing văn hóa…)

 

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154