Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm, hệ vừa làm vừa học - năm 2016

Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm, hệ vừa làm vừa học - năm 2016

Thông báo tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 02 ngành Quản lý Văn hóa và ngành Khoa học Thư viện - năm 2016

Thông báo tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 02 ngành Quản lý Văn hóa và ngành Khoa học Thư viện - năm 2016

Thông tin về "Ngày hội du học tổ chức tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM"

Thông tin về "Ngày hội du học tổ chức tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM"

Quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Kết quả điểm thi cấp giấy chứng nhận tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung châu Âu

Kết quả điểm thi cấp giấy chứng nhận tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung châu Âu

Thông báo về việc nhận hồ sơ và tổ chức thi môn Năng khiếu Nghệ thuật (chuyên ngành Quản lý hoạt động Âm nhạc; Tổ chức hoạt động Văn hóa nghệ thuật, thuộc ngành Quản lý văn hóa)

Thông báo về việc nhận hồ sơ và tổ chức thi môn Năng khiếu Nghệ thuật (chuyên ngành Quản lý hoạt động Âm nhạc; Tổ chức hoạt động Văn hóa nghệ thuật, thuộc ngành Quản lý văn hóa)

Thông báo tuyển sinh Sau đại học trình độ thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý văn hóa, Văn hóa học - năm 2016

Thông báo tuyển sinh Sau đại học trình độ thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý văn hóa, Văn hóa học - năm 2016

Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy

Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy

Thông báo chiêu sinh đào tạo ngắn hạn khóa học “Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích”

Thông báo chiêu sinh đào tạo ngắn hạn khóa học “Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích”

Thông báo chiêu sinh đào tạo ngắn hạn khóa học “Tổ chức – Sản xuất chương trình sự kiện”

Thông báo chiêu sinh đào tạo ngắn hạn khóa học “Tổ chức – Sản xuất chương trình sự kiện”

Bộ Giáo dục công bố nhiều điểm mới trong tuyển sinh ĐH,CĐ 2016

Bộ Giáo dục công bố nhiều điểm mới trong tuyển sinh ĐH,CĐ 2016

Chiêu sinh khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh Xuất bản phẩm - mở đào tạo tại Đà Nẵng

Chiêu sinh khóa "Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh Xuất bản phẩm" - mở đào tạo tại Đà Nẵng

Trường ĐH Văn hóa TPHCM: Lấy điểm từ kỳ thi THPT quốc gia 5 môn

Trường ĐH Văn hóa TPHCM: Lấy điểm từ kỳ thi THPT quốc gia 5 môn

Kế hoạch tổ chức ôn và thi cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ B1 Khung Châu Âu (đối với học viên cao học Quản lý văn hóa, Văn hóa học - Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh)

Kế hoạch tổ chức ôn và thi cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ B1 Khung Châu Âu (đối với học viên cao học Quản lý văn hóa, Văn hóa học - Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154