Tuyển sinh
Kết quả thi tuyển sinh sau đại học - đợt 2 năm 2016

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học - đợt 2 năm 2016

Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM khai giảng Lớp đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ Thư viện trường học tại An Giang

Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM khai giảng Lớp đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ Thư viện trường học tại An Giang

Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2016

Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2016

Thông báo chiêu sinh Khóa đào tạo ngắn hạn “Nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm” khóa 5 năm 2016

Thông báo chiêu sinh Khóa đào tạo ngắn hạn “Nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm” khóa 5 năm 2016

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm, khóa 4, năm 2016

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm, khóa 4, năm 2016

Thông báo nhập học Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm, khóa 4 (khai giảng ngày 08/8/2016)

Thông báo nhập học Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm, khóa 4 (khai giảng ngày 08/8/2016)

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh công bố điểm thi môn năng khiếu nghệ thuật kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2016

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh công bố điểm thi môn năng khiếu nghệ thuật kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2016

Rộn ràng tranh tài năng khiếu

Rộn ràng tranh tài năng khiếu

Định hướng đúng đắn, lựa chọn ngành phù hợp: "Con đường học tập sẽ thành công"

Định hướng đúng đắn, lựa chọn ngành phù hợp: "Con đường học tập sẽ thành công"

Mang điếu cày tự chế 2,75m đi thi năng khiếu

Mang điếu cày tự chế 2,75m đi thi năng khiếu

Tuyển sinh năng khiếu nghệ thuật - Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016, Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Tuyển sinh năng khiếu nghệ thuật - Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016, Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Thông báo phối hợp tuyển sinh, đào tạo Bậc Tiến sĩ tại Trường ĐH Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo phối hợp tuyển sinh, đào tạo Bậc Tiến sĩ tại Trường ĐH Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Chiêu sinh đào tạo ngắn hạn "Nghiệp vụ kinh doanh Xuất bản phẩm" - Khóa 4, năm 2016

Chiêu sinh đào tạo ngắn hạn "Nghiệp vụ kinh doanh Xuất bản phẩm" - Khóa 4, năm 2016

Thông báo Tuyển sinh Liên thông đại học từ cao đẳng hệ vừa làm vừa học năm 2016 tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Thông báo Tuyển sinh Liên thông đại học từ cao đẳng hệ vừa làm vừa học năm 2016 tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154