Chuyên mục: truyền thông tuyển sinh    Ngày đăng: 03/04/2018

Tuyển sinh Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, hệ đại học chính quy năm 2018


Nội dung bảng tin: Khoa Du lịch

(Nội dung thông tin về chỉ tiêu đã được cập nhật mới lại theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 31/3/2018)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154