Tung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Thông báo Tuyển sinh Lớp Tiếng Nhật căn bản

Thông báo Tuyển sinh Lớp Tiếng Nhật căn bản

Thông báo chiêu sinh lớp luyện thi Anh văn theo tiêu chuẩn TOEIC

Thông báo chiêu sinh lớp luyện thi Anh văn theo tiêu chuẩn TOEIC

Thông báo chiêu sinh các lớp Anh văn TOEIC

Thông báo chiêu sinh các lớp Anh văn TOEIC

Thông báo chiêu sinh các lớp ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Thông báo chiêu sinh các lớp ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Thông báo về việc thi Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC

Thông báo về việc thi Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC

Thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức thi Anh văn TOEIC

Thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức thi Anh văn TOEIC

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ quốc gia Anh văn TOEIC

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ quốc gia Anh văn TOEIC (ngày thi 06/9/2015)

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Anh văn TOEIC vào ngày 12/7/2015

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Văn hóa TP.HCM sẽ tổ chức kỳ thi Anh văn TOEIC. Hình thức thi: - Gồm 2 kĩ năng: Nghe, Đọc hiểu. - Chia làm 2 phần thi: ·Đọc hiểu: 75

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia Tin học trình độ A - tổ chức ngày 11/01/2015

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Trường Đại học Văn hóa TP.HCM thông báo về việc tổ chức kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia Tin học trình độ A. Nội dung thi: Gồm 4 chương trình ứng dụng:

Tung tâm Ngoại ngữ - Tin học

1.Giới thiệu Cùng với sự phát triển của nhà trường và để đáp ứng với nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên, nhân dân địa phương khuvực trường trú đóng, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Trường Đại Học

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154