truyền thông tuyển sinh
Bạn hỏi???...Khoa Truyền thông trả lời?!

Bạn hỏi???...Khoa Truyền thông trả lời?!

Hotline - Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh cho thí sinh thi và xét tuyển đại học năm 2018

Hotline - Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh cho thí sinh thi và xét tuyển đại học năm 2018

Học Bảo quản, học gì?

Học Bảo quản, học gì?

THÔNG TIN TUYỂN SINH BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Thông tin tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Học Văn hóa dân tộc để thực hiện ước mơ

Người giữ hồn văn hóa dân tộc

Khoa Truyền thông Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Khoa Truyền thông Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Hồ sơ đăng ký dự thi môn Năng khiếu và Hồ sơ Đăng ký xét tuyển theo phướng thức xét Học bạ THPT

Hồ sơ đăng ký dự thi môn Năng khiếu và Hồ sơ Đăng ký xét tuyển theo phướng thức xét Học bạ THPT

Nghề Hướng dẫn viên Du lịch dành cho bạn trẻ thích "xê dich"

Nghề Hướng dẫn viên Du lịch dành cho bạn trẻ thích "xê dich"

Hôm nay Trường Đại học Văn hóa TPHCM chính thức nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018

Hôm nay Trường Đại học Văn hóa TPHCM chính thức nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018

Hôm nay, thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia 2018

Hôm nay, thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia 2018

Điểm mới trong tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

Điểm mới trong tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

Kịch sinh viên ngày càng khởi sắc

Kịch sinh viên ngày càng khởi sắc

Tuyển sinh Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, hệ đại học chính quy năm 2018

Tuyển sinh Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, hệ đại học chính quy năm 2018

Thông tin đăng ký dự thi môn năng khiếu nghệ thuật

Thông tin đăng ký dự thi môn năng khiếu nghệ thuật

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154