Chuyên mục: Tuyển sinh    Ngày đăng: 24/08/2015

Trường Đại học Văn hóa TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển - đợt 1, bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2015.

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN - ĐỢT 1

BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

TT

Ngành học

Mã ngành

Mã tổ hợp môn

Môn xét tuyển/thi

Điểm chuẩn 

I. Các ngành đào tạo Đại học:

 

 

 

 

1                       

Khoa học Thư viện

D320202

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

15.0

2                       

Bảo tàng học

D320305

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

15.0

3                       

Việt Nam học

D220113

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

19.25

4                       

Kinh doanh xuất bản phẩm

D320402

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

15.25

5        

Quản Lý văn hóa

D220342

C00

D01

R00

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

- Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu nghệ thuật

17.5

6                       

Văn hoá các Dân tộc Thiểu số Việt Nam

D220112

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

15.0

7        

Văn hoá học

D220340

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

18.25

II. Các ngành đào tạo Cao đẳng

 

 

 

 

1                       

Khoa học Thư viện

C320202

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

12.0

2                       

Việt Nam học

C220113

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

14.0

3                       

Kinh doanh xuất bản phẩm

C320402

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

12.0

4                       

Quản Lý văn hóa

C220342

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

12.0

* Ghi chú:

- Thí sinh nhập học vào ngày 03/9/2015. Các thí sinh nào nhập học trễ phải báo về Phòng Đào tạo (Điện thoại: 08.38992901) Trường Đại học Văn hóa Tp.Hồ Chí Minh trước ngày 03/9/2015 để nhà trường sắp xếp.

- Các thí sinh chưa nhận được giấy báo dự thi vẫn chuẩn bị hồ sơ nhập học, nhà trường sẽ cấp lại giấy báo nhập học sau.

                                                                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                                 PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh

MỜI XEM CHI TIẾT NỘI DUNG THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

Hoàng Hải, Long Hạ - BBT Website (cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154