Chuyên mục: truyền thông tuyển sinh    Ngày đăng: 10/08/2017

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh ngành Khoa học Thư viện năm 2017


1. Ngành Khoa học Thư viện đối với xã hội

         Thư viện là nơi lưu trữ tài liệu, thông tin phục vụ nhu cầu đọc, nhu cầu thông tin của người sử dụng. Tài liệu, thông tin là kho báu, là tài sản quý giá; chuyên viên thư viện-thông tin là những người nắm giữ chìa khóa trong tay để mở kho báu tri thức của nhân loại.

Một góc phòng Đọc - Mượn Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

          Trong xã hội hiện đại, thông tin là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của mọi cá nhân và tổ chức cũng như của cả đất nước. Do đó, ngành Khoa học Thư viện ngày càng trở nên cần thiết và có vị trí quan trọng trong xã hội. Nếu các bạn yêu thích công việc quản lý và cung cấp tài liệu, thông tin trợ giúp mọi người thành công trong cuộc sống, học tập, làm việc thì khoa Thư viện-Thông tin trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh của chúng tôi là nơi trang bị hành trang tốt cho bạn vào nghề.

2. Ngành Khoa học Thư viện đào tạo những nội dung gì?

          Ở bậc đại học, sinh viên ngành Khoa học Thư viện được trang bị khối kiến thức đại cương về khoa học xã hội nhân văn và khối kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.

          + Khối kiến thức đại cương trang bị cho sinh viên hiểu biết và năng lực nhận thức về chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa và xã hội; giúp tạo dựng nền tảng tri thức cần thiết đối với một người lao động trí thức trong tương lai.

          + Khối kiến thức, kỹ năng của ngành Khoa học Thư viện trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thư viện học, thông tin học và thư mục học; khả năng thực hiện được các hoạt động thu thập, xử lý, tổ chức, khai thác và cung cấp thông tin trong mọi cơ quan, tổ chức; đồng thời áp dụng được công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thông tin-thư viện.

          + Bên cạnh các khối kiến thức nêu trên, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm thông qua các hoạt động ngoại khoá và các môn học tự chọn.

3. Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp

          Điểm mạnh của sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học Thư viện là khả năng hiểu và đáp ứng nhu cầu thông tin của các đối tượng người dùng tin khác nhau; khả năng làm việc ở nhiều môi trường, cơ quan khác nhau; khả năng thích ứng và tiếp tục học tập để phù hợp với yêu cầu và điều kiện làm việc đa dạng. Điều này giúp sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở bất kỳ một cơ quan, tổ chức nào cần người làm công việc quản lý và cung cấp thông tin.

         Quầy Thủ thư tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

       Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học Thư viện có thể trở thành chuyên viên tại các thư viện, trung tâm thông tin; chuyên viên quản trị văn phòng; chuyên viên xử lý và cung ứng thông tin tại các cơ quan thuộc mọi lĩnh vực như nhà xuất bản, báo, đài, doanh nghiệp, cơ quan giáo dục, cơ quan hành chính, bộ phận tư vấn thông tin, marketing...

          Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể theo học bậc cao hơn để trở thành giảng viên tại các cơ sở đào tạo về Thư viện-Thông tin.

4. Hình thức và thời gian đào tạo

          + Bậc đào tạo Đại học

          - Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

          - Thời gian đào tạo theo kế hoạch: 4 năm.

          Có thể rút ngắn 1 năm (còn 3 năm) đối với sinh viên đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đào tạo và trong những trường hợp khác có thể kéo dài tối đa thời gian đào tạo đến 6 năm.

          + Bậc đào tạo Cao học

          Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh đào tạo trình độ cao học ngành Khoa học Thư viện từ năm 2017.

          - Hình thức đào tạo: Chính quy không tập trung

          - Thời gian đào tạo theo kế hoạch: 2 năm.

5. Các kênh cung cấp thông tin

          Thí sinh có nguyện vọng theo học ngành Khoa học Thư viện tại trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh có thể tìm hiểu các thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của Nhà trường qua các kênh liên lạc sau:

          + Địa chỉ: số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

          + Điện thoại:

          - Phòng Đào tạo: 08.38992901 

          - Khoa Thư viện -Thông tin: 08.37444561

          + Website: www.hcmuc.edu.vn;

          + Email: tuyensinhvhs@gmail.com

          Thí sinh sẽ tìm thấy các thông tin về: Đối tượng tuyển sinh, phạm vi tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển, thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển/thi tuyển, học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy, chỗ ở ký túc xá sinh viên.

                                                                                                               Khoa Thư viện - Thông tin

Hoàng Hải - BBT Website (cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154