Chuyên mục: truyền thông tuyển sinh    Ngày đăng: 25/08/2017

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017


 THÔNG BÁO

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017

Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (HSXT) Đại học hệ Chính quy năm 2017 cho tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo của trường là 15.5 điểm (môn năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên) cụ thể như sau:

STT

Tên ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp môn

Mức điểm

nhận HSXT

1

Khoa học Thư viện

52320202

C00, D01, D09, D15

15.5 điểm

2

Bảo tàng học,

chuyên ngành Bảo tồn - Bảo tàng

52320305

A00, C00, D01, D15

15.5 điểm

3

Việt Nam học,

chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch

52220113

C00, D01, D09, D15

15.5 điểm

4

Kinh doanh xuất bản phẩm,

chuyên ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm

52320402

C00, D01, D09, D15

15.5 điểm

5

Quản lý văn hóa, chuyên ngành (1)

Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội

52220342A

C00, D01, D09, D15

15.5 điểm

Quản lý văn hóa, chuyên ngành (2)

Quản lý Di sản văn hóa

52220342B

C00, D01, D09, D15

Quản lý văn hóa, chuyên ngành (3)

Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật

52220342C

R01, R02, R03, R04

15.5 điểm

(Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên)

Quản lý văn hóa, chuyên ngành (4)

Biểu diễn âm nhạc

52220342D

R01, R02, R03, R04

6

Văn hóa học, chuyên ngành (1)

Văn hóa Việt Nam

52220340A

C00, D01, D09, D15

 

Văn hóa học, chuyên ngành (2) Truyền thông Văn hóa

52220340B

C00, D01, D09, R05

15.5 điểm

(Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên)

7

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

52220112

C00, D01, D09, D15

15.5 điểm

* Ghi chú: Tổ hợp A00 (Toán, Vật lí, Hóa học); C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); D01 (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh); D09 (Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh); R01 (Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật); R02 (Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật); R03 (Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật), R04 (Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật); R05 (Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông)

@ Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, Điện thoại: 028.38992901; Website: www.hcmuc.edu.vn; Email: tuyensinhvhs@gmail.com

                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                                                                              (đã ký)

                                                                                                           Hiệu trưởng

                                                                                               TS. Nguyễn Thế Dũng

Hoàng Hải - BBT Website (cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154