Chuyên mục: Đào tạo ngắn hạn    Ngày đăng: 31/05/2017

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa học Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm tháng 6 năm 2017


Thí sinh xem chi tiết Thông báo TẠI ĐÂY.

Thí sinh tải Phiếu đăng ký TẠI ĐÂY.

Hoành Hải - BBT Website (cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154