Chuyên mục: Tin tức sự kiện    Ngày đăng: 01/09/2017

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh công bố quyết định công nhận tốt nghiệp các lớp Đại học chính quy khóa học (2011-2015; 2012-2015; 2013-2017)


Sinh viên xem chi tiết các quyết định công nhận tốt nghiệp theo các dường dẫn dưới đây:

Quyết định tốt nghiệp Đại học chính quy khóa học 2011 - 2015 (lần 7)

Quyết định tốt nghiệp Đại học chính quy khóa học 2011 - 2015 (lần 8)

Quyết định tốt nghiệp Đại học chính quy khóa học 2012 - 2016 (lần 4)

Quyết định tốt nghiệp Đại học chính quy khóa học 2012 - 2016 (lần 5)

Quyết định tốt nghiệp Đại học chính quy khóa học 2013 - 2017 (lần 1)

Ghi chú:
 
        Những sinh viên thuộc các ngành: Bảo tàng học, Việt Nam học, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam. Đúng 7h30 phút có mặt tại Hội trường C, ngày 05/09/2017 để làm thủ tục nhận bằng.
      Những sinh viên thuộc các ngành: Khoa học Thư viện, Kinh doanh xuất bản phẩm, Văn hóa học, Truyền thông Văn hóa, làm thủ tục vào lúc 7h30 phút tại Hội trường C vào ngày 06/09/2017.
 
Hoàng Hải - BBT Website (cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154