Chuyên mục: Các hoạt động    Ngày đăng: 11/12/2017

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đánh giá đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ


Ngày 09/12/2017 Vụ Khoa học, Công Nghệ và Môi Trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức đánh giá 02 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ do Trường Đại học Văn hóa TPHCM chủ trì, cụ thể gồm các đề tài khoa học sau:

 

1. Đề tài “Nghiên cứu các giải pháp phát huy giá trị di sản Hán Nôm ở các di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia khu vực Tây Nam Bộ” do Ths. Phạm Lan Hương làm chủ nhiệm và thực hiện cùng các giảng viên trong Nhà trường.

2. Đề tài “Quản lý hoạt động văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Nghiên cứu trường hợp Karaoke và vũ trường)” do Ths. Thái Thu Hoài làm chủ nhiệm và thực hiện cùng các giảng viên trong Nhà trường.

Đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến tham dự và chủ trì đánh giá các đề tài có TS. Từ Mạnh Lương (Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công Nghệ và Môi Trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng một số thành viên khác.

Hội đồng đánh giá cao các đề tài do các chủ nhiệm và thành viên đã thực hiện. Kết quả của Hội đồng đánh giá là 01 đề tài: Đạt và 01 đề tài: Xuất sắc.

Hai đề tài này sau khi được chỉnh sửa theo những góp ý của Hội đồng đánh giá sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu trong và ngoài Nhà trường.

 

Tin: Nguyễn Thị Hồng Thắm - P.QLKH&HTQT

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154