Trung tâm Thông tin - Thư viện
Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm, giới thiệu tài liệu với chủ đề:“Sách và vai trò của sách trong học tập, nghiên cứu”

Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm, giới thiệu tài liệu với chủ đề:“Sách và vai trò của sách trong học tập, nghiên cứu”

Bộ ảnh: Thư viện Trường Đại học Văn hóa TPHCM - tại Cơ sở 1

Bộ ảnh: Thư viện Trường Đại học Văn hóa TPHCM - tại Cơ sở 1

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo về việc phối hợp bổ sung tài liệu

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo về việc phối hợp bổ sung tài liệu

Thông báo về việc trả tiền thế chân sử dụng thư viện

Thông báo về việc trả tiền thế chân sử dụng thư viện

Lễ trao tặng sách do Báo Tuổi trẻ và Công ty cổ phần Văn hóa Nhân văn cho Thư viện Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

Lễ trao tặng sách do Báo Tuổi trẻ và Công ty cổ phần Văn hóa Nhân văn cho Thư viện Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

Triển lãm, trưng bày giới thiệu sách, tranh ảnh kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng Miền Nam Thống nhất đất nước 30/04/1975 – 30/04/2014

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2014) và ngày Quốc tế Lao động 1/5. Hưởng ứng ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4. Được sự cho

Trung tâm Thông tin - Thư viện

1. Tên đơn vị: Trung tâm Thông tin thư viện 2. Chức năng, nhiệm vụ 2.1. Chức năng Trung tâm có chức năng thông tin và phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154