Chuyên mục: Tin tức sự kiện    Ngày đăng: 01/06/2015

Triển khai phần mềm quản lý đào tạo


Để công tác triển khai đào tạo tín chỉ tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh đi vào ổn định và giúp sinh viên đăng ký môn học trực tuyến cho học kỳ I năm học 2015-2016, Ban Giám hiệu đề nghị các Giáo vụ các Khoa , Bộ môn, Phòng Đào tạo, Cố vấn học tập (giáo viên chủ nhiệm),  và các sinh viên tham gia tập huấn đăng ký tín chỉ qua mạng vào ngày thứ Sáu (ngày 05/6/2015):

1. Các Khoa chuyên môn lập danh sách cố vấn học tập (giáo viên chủ nhiệm) và danh sách đăng ký tham dự buổi tập huấn. Danh sách chuyển bằng văn bản và địa chỉ email về Phòng Đào tạo (HuuNghiaTran@gmail.com) trước 15 giờ ngày thứ 4 (03/6/2015) để Phòng Đào tạo chuyển cho công ty Nam Việt cấp mã số và mật khẩu để tập huấn. Các Cố vấn học tập sắp xếp tham dự tập huấn vào 1 trong hai buổi tập huấn (như lịch đính kèm)

2. Khoa thông báo về Ban cán sự các lớp (hoặc sinh viên do Ban cán sự lớp ủy quyền, mỗi lớp cử 3 sinh viên) theo học chế tín chỉ sắp xếp thời gian tham dự lớp tập huấn đăng ký tín chỉ qua mạng đầy đủ và đúng giờ.

LỊCH TẬP HUẤN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ TRỰC TUYẾN

Địa điểm: Phòng Máy B110 (cơ sở 1)

STT

Thời gian

Đối tượng tập huấn (Tên lớp xem ở danh mục Lớp)

Ghi chú

1  

8 giờ 00 phút

Thứ 6, ngày 5/6/2015

201410101, 201412101, 201412102, 201413101, 201414101, 201414102, 501210101, 501211101, 501212101, 501212102, 501212103, 501212104, 501213101, 501213102, 501214101

Ca 1

2  

9 giờ 00 phút

Thứ 6, ngày 5/6/2015

501214102, 501214201, 501214301, 501214401, 501214501, 501214601, 501215101, 501216101, 501216201, 501310101, 501311101, 501312101, 501312102, 501312103, 501312104

Ca 2

3  

10giờ 00 phút

Thứ 6, ngày 5/6/2015

Giáo vụ, Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm

Ca 3

4  

13 giờ 30 phút

Thứ 6, ngày 5/6/2015

501313101, 501313102, 501314101, 501314102, 501314201, 501314501, 501314601, 501315101, 501316101, 501316201

Ca 4

5  

14 giờ 30 phút

Thứ 6, ngày 5/6/2015

501410101, 501410102, 501411101, 501412101, 501412102, 501413101, 501414101, 501414102, 501414701, 501415101, 501416101, 501416201

Ca 5

6  

15 giờ 30 phút

Thứ 6, ngày 5/6/2015

Giáo vụ, Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm

Ca 6

Rất mong lãnh đạo các Khoa, Phòng, Bộ môn, các viên chức và sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng lịch triển khai phần mềm.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Thế Dũng

DANH MỤC CÁC LỚP TẬP HUẤN

STT

Mã lớp

Tên lớp

Ca tập huấn

1

201410101

CĐCQ Khóa 2014 Chuyên ngành Khoa học Thư viện lớp 01

Ca 1

2

201412101

CĐCQ Khóa 2014 Chuyên ngành Văn hóa du lịch Lớp 01

3

201413101

CĐCQ Khóa 2014 Chuyên ngành Kinh doanh xuất bản phẩm Lớp 01

4

201414101

CĐCQ Khóa 2014 Chuyên ngành Quản lý HĐVHXH Lớp 01

5

501210101

ĐHCQ Khóa 2012 Chuyên ngành Khoa học thư viện Lớp 01

6

501211101

ĐHCQ Khóa 2012 Chuyên ngành Bảo tàng Lớp 01

7

501212101

ĐHCQ Khóa 2012 Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch Lớp 01

8

501212102

ĐHCQ Khóa 2012 Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch Lớp 02

9

501212103

ĐHCQ Khóa 2012 Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch Lớp 03

10

501212104

ĐHCQ Khóa 2012 Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch Lớp 04

11

501213101

ĐHCQ Khóa 2012 Chuyên ngành Kinh doanh xuất bản phẩm Lớp 01

12

501213102

ĐHCQ Khóa 2012 Chuyên ngành Kinh doanh xuất bản phẩm Lớp 02

13

501214101

ĐHCQ Khóa 2012 Chuyên ngành QLHĐ văn hóa xã hội Lớp 01

14

501214102

ĐHCQ Khóa 2012 Chuyên ngành QLHĐ văn hóa xã hội Lớp 02

Ca 2

15

501214201

ĐHCQ Khóa 2012 Chuyên ngành QLHĐ Âm nhạc Lớp 01

16

501214301

ĐHCQ Khóa 2012 Chuyên ngành QLHĐ Sân khấu Lớp 01

17

501214401

ĐHCQ Khóa 2012 Chuyên ngành QLHĐ Quảng cáo Lớp 01

18

501214501

ĐHCQ Khóa 2012 Chuyên ngành QL sự kiện văn hóa Lớp 01

19

501214601

ĐHCQ Khóa 2012 Chuyên ngành BT và dẫn CTVHNT Lớp 01

20

501215101

ĐHCQ Khóa 2012 Chuyên ngành Văn hóa DTTS Việt Nam Lớp 01

21

501216101

ĐHCQ Khóa 2012 Chuyên ngành Văn hóa học Lớp 01

22

501216201

ĐHCQ Khóa 2012 Chuyên ngành Văn hóa - Truyền thông Lớp 01

23

501310101

ĐHCQ Khóa 2013 Chuyên ngành Khoa học thư viện Lớp 01

24

501311101

ĐHCQ Khóa 2013 Chuyên ngành Bảo tàng Lớp 01

25

501312101

ĐHCQ Khóa 2013 Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch Lớp 01

26

501312102

ĐHCQ Khóa 2013 Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch Lớp 02

27

501312103

ĐHCQ Khóa 2013 Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch Lớp 03

28

501312104

ĐHCQ Khóa 2013 Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch Lớp 04

29

501313101

ĐHCQ Khóa 2013 Chuyên ngành Kinh doanh xuất bản phẩm Lớp 01

Ca 4

30

501313102

ĐHCQ Khóa 2013 Chuyên ngành Kinh doanh xuất bản phẩm Lớp 02

31

501314101

ĐHCQ Khóa 2013 Chuyên ngành QLHĐ văn hóa xã hội Lớp 01

32

501314102

ĐHCQ Khóa 2013 Chuyên ngành QLHĐ văn hóa xã hội Lớp 02

33

-->

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154