Trang Ký túc xá
Ký túc xá Trường ĐH Văn hóa TPHCM giải quyết chỗ ở miễn phí cho sinh viên không có điệu kiện về quê đón tết

Ký túc xá Trường ĐH Văn hóa Tp.HCM giải quyết chỗ ở miễn phí cho sinh viên không có điệu kiện về quê đón tết

Ban Quản lý Ký túc xá thông báo về việc đón tiếp sinh viên vào ở

Ban Quản lý Ký túc xá thông báo về việc đón tiếp sinh viên vào ở

Tiếp tục đón tiếp và giải quyết cho sinh viên Nhà trường đăng ký vào ở trong ký túc xá

Tiếp tục đón tiếp và giải quyết cho sinh viên Nhà trường đăng ký vào ở trong ký túc xá

Nội quy Ký túc xá trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

Nội quy Ký túc xá trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

Quy định đối với sinh viên nội trú Ký túc xá trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

Quy định đối với sinh viên nội trú Ký túc xá trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

Ký túc xá Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh – Đảm bảo nơi ở cho 100% sinh viên theo học tại trường

Ký túc xá Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh – Đảm bảo nơi ở cho 100% sinh viên theo học tại trường

Phiếu khảo sát đăng ký ở Ký túc xá Cơ sở 2 (Địa chỉ: 288 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, Q.9, TP. HCM)

Phiếu khảo sát đăng ký ở Ký túc xá Cơ sở 2 (Địa chỉ: 288 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, Q.9, TP. HCM)

Ký túc xá Trường Đại học Văn hóa TPHCM - tại Cơ sở 2

Ký túc xá Trường Đại học Văn hóa TPHCM - tại Cơ sở 2

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154