Chuyên mục: Tin tức sự kiện    Ngày đăng: 09/09/2014

Tọa đàm khoa học "Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội"


Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, nội dung về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" đã được Đảng ta nhấn mạnh "Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững”. Kết thúc Hội nghị, ngày 9 tháng 6 năm 2014 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất, ra Nghị quyết số 33-NQ/TW và khẳng định "Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội".
(Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, TS. Đỗ Ngọc Anh, TS. Nguyễn Xuân Hồng - Chủ tọa buổi tọa đàm)

Được sự cho phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 9/9/2014 Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tổ chức buổi tọa đàm khoa học "Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội". Nội dung của buổi tọa đàm cũng nhằm mục đích tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các cán bộ trẻ là cán bộ công nhân viên, giảng viên Nhà trường trao đổi, hiểu rõ hơn những nội dung của Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị Trung ương lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI.

Đến dự buổi tọa đàm khoa học này có đại diện của Bộ VH,TT&DL, các nhà khoa học hiện đang công tác tại các cơ quan ban ngành trên lĩnh vực văn hóa và đông đảo cán bộ giảng viên Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn có mặt của các cơ quan truyền thông, các báo, đài cũng đến dự và đưa tin.

(Thứ Trưởng Hồ Anh Tuấn điều hành buổi tọa đàm)

* Thành phần chủ tọa chủ trì buổi tọa đàm gồm có:

1. Ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. TS. Đỗ Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh;

3. TS. Nguyễn Xuân Hồng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.

* Tổ Thư ký gồm có:

1. ThS. Nguyễn Thanh Sơn – Bộ VH,TT&DL

2. ThS. Phan Đình Dũng - Trường ĐHVH TP.HCM

3. ThS. Chu Khánh Linh - Trường ĐHVH TP.HCM

* Các nhà khoa học và đại biểu khách mời gồm:

1. GS.TS Ngô Văn Lệ – Trường Đại học KHXH& NV

2. TS. Phan Công Khanh – Học viện Chính trị QG khu vực 2

3. TS Trần Văn Thận – Viện Nghiên cứu phát triển Tp.HCM

4. ThS. Lê Văn Thành – Viện Nghiên cứu phát triển Tp.HCM

5. TS. Lê Thị Thanh Tâm – Viện Nghiên cứu phát triển Tp.HCM

6. TS. Nguyễn Thị Thư - Trường ĐHVH TP.HCM

7. PGS.TS Nguyễn Xuân Tiên – Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM

8. ThS. Nguyễn Thị Kim Liên - Học viện Chính trị QG khu vực 2

9. TS. Phan Văn Dốp – Viện KHXH vùng Nam Bộ

10. GS.TS Tạ Văn Thành – Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM

11. TS. Nguyễn Văn Hiệu - Trường Đại học KHXH& NV

12. TS. Tạ Thị Minh Tâm - Học viện Chính trị QG khu vực 2

 * Ba nội dung chính cần thảo luận, gồm có:

+ Sự cần thiết Văn hóa phải được đặt ngang hàng với Kinh tế, Chính trị, Xã hội;

+ Nội hàm khái niệm về đặt văn hóa ngang hàng kinh tế, chính trị, xã hội;

+ Đề xuất các nhiệm vụ để xây dựng Chương trình hàng động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Các đại biểu đã đóng góp rất nhiều ý kiến và đề xuất để xây dựng chương trình hành động thiết thực nhằm áp dụng những nội dung của Nghị quyết vào trong thực tế hiệu quả nhất.

(GS.TS Tạ Văn Thành – Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM thảo luận tại buổi tọa đàm)

Kết thúc buổi tọa đàm, Thứ trường Hồ Anh Tuấn thay mặt Ban Tổ chức, Đoàn chủ tịch cám ơn đại biểu, khách mời, các nhà nghiên cứu, chuyên gia đã tham dự toạ đàm khoa học. Đồng thời, tiếp thu những ý kiến đóng góp làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Tin và ảnh: Long Hạ


Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154