Chuyên mục: Tin tức sự kiện    Ngày đăng: 30/01/2015

Tọa đàm khoa học Những giải pháp triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước


Ngày 30/01/2015 tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã diễn ra buổi tọa đàm khoa học "Những giải pháp triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" với sự phối hợp tổ chức của các cơ quan đơn vị gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; Ban Tuyên giáo Trung ương; Học viện Chính trị quốc gia TPHCM; Báo Nhân dân; Hội đồng Lý luận Trung ương.
 
Chủ trì buổi tọa đàm gồm có: ông Hồ Anh Tuấn (Thứ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); ông Đào Văn Lừng (Vụ Trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM); ông Lê Quốc Lý (Phó Giám đốc Học Viện Chính trị quốc gia TPHCM); ông Nguyễn Hải Đường (Ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân dân).
 (Chủ tọa chủ trì buổi tọa đàm)
Đến dự buổi tọa đàm có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các tỉnh, các ban ngành của nhiều tỉnh/ thành khu vực Nam bộ. Trong đó, có ông Trần Hồng Quân (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau); bà Trần Thị Nhanh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An) cùng đại diện Ban Tuyên giáo của 14 tỉnh/ thành khu vực phía Nam; lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh phía Nam; Các Nhà khoa học của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương, các Học viện, Trường Đại học, Phóng viên các cơ quan Báo - Đài cũng đến tham dự, thảo luận và đưa tin về buổi tọa đàm.
 
Khai mạc buổi tọa đàm, Thứ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Hồ Anh Tuấn đã nhấn mạnh rằng Nghị quyết số 33-NQ/TW được thông qua tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước hướng đến mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nghị quyết đặt ra 6 nhiệm vụ chính gồm: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; Phát triển công nghiệp hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Để triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chính phủ và các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương thời gian qua đã thực hiện nhiều chương trình hành động, những buổi tọa đàm, những cuộc hội thảo để triển khai và thực hiện các nội dung của Nghị quyết.
 
(PGS.TS. Tạ Văn Thành - ĐH Mở TPHCM, phát biểu tại buổi tọa đàm)
Tại Hà Nội, ngày 22/01/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi tọa đàm về các giải pháp triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động số 102/NQ-CP dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn. Tại đây, lãnh đạo Bộ đã ghi nhận được rất nhiều ý kiến của đại biểu tham dự đóng góp cho việc triển khai nội dung của Nghị quyết số 33-NQ/TW đi vào thực tế đạt hiệu quả nhất.
 
Tiếp nối thành công của buổi tọa đàm tại Hà Nội, hôm nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan đơn vị chủ trì đã tiến hành buổi tọa đàm này tại TPHCM để lắng nghe những ý kiến đóng góp và kiến nghị các giải pháp thực hiện của các nhà lãnh đạo ở các địa phương, các nhà nghiên cứu, những cơ quan đơn vị trong lĩnh vực giáo dục - văn hóa ở các tỉnh thành phía Nam. Qua đó nhằm mục đích triển khai, đưa tinh thần và nội dung của Nghị quyết đi vào thực tế được sâu sát và toàn diện hơn, thiết thực hơn trong đời sống xã hội.
 
Tại buổi tọa đàm lần này, ban tổ chức cũng đã ghi nhận, tiếp thu được rất nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu, trong đó các đại biểu đặc biệt chú ý thảo luận các vấn đề trọng điểm như: yếu tố con người và vấn đề giáo dục các giá trị văn hóa, thẩm mỹ cho giới trẻ; môi trường văn hóa cần phải được chú ý để phát triển toàn diện trong nhiều lĩnh vực; phát triển văn hóa và các mặt khác của đời sống xã hội phải thật sự cân xứng; các vấn đề về mở của hội nhập và tiếp thu các giá trị văn hóa được du nhập từ nhiêu nơi trên toàn thế giới, cũng như việc bảo vệ và tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam...
(Thay mặt chủ trì tọa đàm - ông Lê Quốc Lý, tóm lược các nội dung và ý kiến đóng góp của đại biểu)
 
Kết thúc buổi tọa đàm, lãnh đạo các đơn vị chủ trì đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các địa phương và cơ ban đơn vị đã cử đại diện đến tham dự và đóng góp nhiều nội dung sâu sắc. Đại diện các đơn vị chủ trì buổi tọa đàm cũng khẳng định việc xem xét những ý kiến đóng góp từ các đại biểu để làm sơ sở tham mưu, hoạch định, ban hành những chương trình hành động cụ thể hơn để cùng các địa phương, cơ quan ban ngành và nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết số 33-NQ/TW đã đề ra.
 
Tin và ảnh: Tôn Long Hạ
Bộ phận Tạp chí và Website Trường Đại học Văn hóa TPHCM
 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154