Thư viện ảnh
Ký túc xá Trường Đại học Văn hóa TPHCM - tại Cơ sở 2

Ký túc xá Trường Đại học Văn hóa TPHCM - tại Cơ sở 2

Bộ ảnh: Thư viện Trường Đại học Văn hóa TPHCM - tại Cơ sở 1

Bộ ảnh: Thư viện Trường Đại học Văn hóa TPHCM - tại Cơ sở 1

Triển lãm ảnh "Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam"

 Triển lãm Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam  

Ảnh sinh viên người dân tộc Chăm đón lễ hội Ramưwan

 Ảnh sinh viên người dân tộc Chăm đón lễ hội Ramưwa năm 2014

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154