Chuyên mục: Tin tức sự kiện    Ngày đăng: 12/01/2015

Thư mời viết tham luận Hội thảo "Phát triển nguồn nhân lực Du lịch tiểu vùng Sông Mê Kông"


THƯ MỜI

VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO QUỐC TẾ

PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC DU LỊCH TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG

-----------------------------

Kính gửi: Cán bộ, Giảng viên, Công nhân viên Nhà trường và Các Nhà nghiên cứu

Nhằm tạo điều kiện để các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp… đánh giá đúng tiềm năng du lịch của tiểu vùng sông Mê Kông, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp hữu hiệu trong việc khai thác phát triển du lịch, nhất là việc liên kết khai thác, đào tạo nguồn nhân lực du lịch, phát triển sản phẩm du lịch… cho các quốc gia trong khu vực,

Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM, Trường Đại học Silpakorn Thái Lan, Học viện Cán Bộ Tp.HCM, Tổng Cty Du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist), Sở Du Lịch Tp.HCM phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế: Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng sông Mê Kông.

Thời gian tổ chức Hội thảo: 02 ngày, thứ 6 (29/05/2015) và thứ 7 (30/05/2015).

Địa điểm: ngày 1 tại Tp.Hồ Chí Minh; ngày 2 tham quan tại Tiền Giang.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời:…………………………………………………

Viết tham luận cho Hội thảo theo các nội dung sau:

I. NỘI DUNG HỘI THẢO

Nội dung chung:

- Con người và văn hóa tiểu vùng sông Mê Kông;

- Tiềm năng phát triển du lịch của tiểu vùng sông Mê Kông;

- Sản phẩm du lịch của tiểu vùng sông Mê Kông nói chung, của các quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mê Kông nói riêng;

- Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch địa phương thuộc tiểu vùng sông Mê Kông;

- Kinh nghiệm trong xây dựng, khai thác tài nguyên du lịch của tiểu vùng sông Mê Kông;

- Định hướng giải pháp, cơ chế chính sách hợp tác giữa các quốc gia; doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển du lịch;

Nội dung chi tiết:

- Đặc trưng văn hóa các cộng đồng cư dân – tộc người ở tiểu vùng sông Mê Kông: người San (Thái) các nhóm Yoang, Yung, Nòi, Lự, Karen… (Mianmar); Thái, Sản… (Thái Lan); Lào (Lào), Khơme, Hoa… (Campuchia); Khơme, Hoa, Việt, Chăm… (Việt Nam); v.v…;

- Sản phẩm du lịch của các địa phương tiểu vùng sông Mê Kông, công tác quảng bá sản phẩm, nhân lực thực hiện;

- Phát triển sản phẩm du lịch dựa trên giá trị văn hóa các tộc người ở tiểu vùng sông Mê Kông;

- Thực trạng hoạt động du lịch, nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch ở các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Kông;

- Hướng khai thác phát triển du lịch ở tiểu vùng sông Mê Kông;

- Tiềm năng du lịch của tiểu vùng sông Mê Kông: du lịch sinh thái, du lịch trị bệnh, du lịch tâm linh, du lịch văn hóa, du lịch mice, du lịch mạo hiểm, du lịch làng nghề…; nguồn nhân lực;

- Liên kết trong hoạt động du lịch giữa các địa phương của tiểu vùng sông Mê Kông;

- Kinh nghiệm của các địa phương trong xây dựng và khai thác tài nguyên, thế mạnh du lịch của tiểu vùng sông Mê Kông;

- Định hướng giải pháp, cơ chế chính sách cho hợp tác giữa các quốc gia trong tiểu vùng nhằm phát triển du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội, phát triển du lịch bền vững;

- Định hướng cho việc hợp tác, phối hợp của các doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng sản phẩm, tour tuyến du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch, đầu tư du lịch...;

- Sản phẩm du lịch của Tp.Hồ Chí Minh (ẩm thực, hàng lưu niệm, du lịch đường sông, sự liên kết trong hoạt động du lịch giữa Tp.HCM với các địa phương…).

II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI THAM LUẬN

Cơ cấu tham luận:

- Phần tóm tắt nội dung chính của tham luận (không quá 15 dòng).

- Nội dung chính của tham luận.

- Chú thích trích dẫn (nếu có)

- Tài liệu tham khảo (nếu có).

Trình bày tham luận:

- Tham luận soạn bằng chương trình Word 2003

- Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 13

- Lề: trái 3cm; phải 2cm; trên 2,5cm; dưới 2cm

- Giãn dòng: 1.5

Dung lượng: từ 5 đến 12 trang, khổ giấy A4

III. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ

- 01/1/2015 – 15/2/2015: nhận đăng ký tham dự Hội thảo, tên tham luận, tóm tắt tham luận hoặc đề cương tham luận.

- 16/2/2015 – 30/3/2015: nhận toàn văn tham luận.

- 01/4/2015 – 15/5/2015: BTC Hội thảo gửi Thông báo kết quả xét chọn tham luận in kỷ yếu và Giấy mời dự Hội thảo đến tác giả.

Tham luận gửi vào hộp thư điện tử: quanlykhoahocdhvh@gmail.com

IV. LIÊN HỆ

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:

Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM, số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM: TS.Nguyễn Đệ, ThS.Nguyễn Thị Hồng Thắm, ThS.Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Bích Hồng, Nguyễn Hữu Hoàng Thi.

ĐT: 08 35120564 Email: quanlykhoahocdhvh@gmail.com

Rất mong sự tham gia của quý học giả để Hội thảo thành công.

Trân trọng cảm ơn.

TM.BAN TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154