Chuyên mục: Thông báo    Ngày đăng: 07/02/2017

Thông tin về Hội thảo quốc tế "Văn hóa với Du lịch trong thế giới hội nhập"


Theo kế hoạch đã thông tin trước đây, trong hai ngày 18 và 19 tháng 02 năm 2017 sắp đến, tại tỉnh Phú Yên sẽ diễn ra Hội thảo quốc tế "Văn hóa với Du lịch trong thế giới hội nhập".

(Ảnh minh họa)

Cùng với các đơn vị gồm: Ủy Ban nhân dân tỉnh Phú Yên; Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông; Trường Đại học Văn hóa Quốc gia Maxcơva; Trường Đại học Văn hóa TPHCM tham gia với vai trò là thành viên Ban Tổ chức của Hội thảo quốc tế lần này.

Tại hội thảo, các nội dung về Văn hóa và Du lịch trong thế giới hội nhập sẽ được bàn thảo sâu ở các góc độ chuyên môn có liên quan. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các nhóm vấn đề cụ thể như sau:

+ Văn hóa và Phát triển Du lịch trong thế giới hội nhập.

+ Đào tạo nhân lực làm du lịch văn hóa.

+ Văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa, tiềm năng du lịch của tỉnh Phú Yên nói riêng - một điểm đến đầy triển vọng của du lịch Việt Nam.

Với sứ mạng là một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho nhu cầu của xã hội trên lĩnh vực văn hóa, thông tin và du lịch tại Việt Nam hiện nay và đặc biệt là trong xu thế hội nhập quốc tế, Trường Đại học Văn hóa TPHCM và các đơn vị đồng tổ chức đã đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể từ kết quả sẽ thu về từ hội thảo lần này. Thành quả thu về từ hội thảo hứa hẹn sẽ đóng góp được nhiều ích lợi không chỉ cho các đơn vị tham gia tổ chức, mà nó còn có thể góp phần để phát triển văn hóa và du lịch Việt Nam trong hội nhập quốc tế như hiện nay và mai sau.

Để biết thêm thông tin về hội thảo, độc giả có thể liên hệ Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Văn hóa TPHCM (số 51 Quốc Hương, phưởng Thảo Điền, quận 2, TPHCM), hoặc liên hệ qua số điện thoại: 08.35120564, hoặc E-mail: quanlykhoahocdhvh@gmail.com

 

Tin: Tôn Long Hạ - BBT Website,

Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Ảnh: Sưu tầm từ internet

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154