Chuyên mục: Chỉ tiêu và các nghành,chuyên nghành tuyển sinh 2017    Ngày đăng: 21/03/2017

Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017 của trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí MInh


1. THÔNG TIN CHUNG

- Mã trường: VHS

- Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh có hai cơ sở chính:

+ Cơ sở 1: 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2 Tp. Hồ Chí Minh.

+ Cơ sở 2: 288 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08.38992901                    

- Fax: 08.35106502

- Email: tuyensinhvhs@gmail.com

2. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017

2.1 Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc đã được xét tốt nghiệp THPT tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

2.2 Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước.

2.3 Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh đồng thời hai hình thức thi tuyển và xét tuyển.

2.3.1 Xét tuyển

- Từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 theo tổ hợp môn thuộc các khối thi truyền thống, đã xét tuyển năm 2016: C00, D01, D15, R01, R02, R03.

- Từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 theo các tổ hợp mới: A00, D09, R04, R05.

- Theo các tổ hợp truyền thống và tổ hợp mới, dựa vào điểm trung bình chung học tập bậc THPT (xét theo học bạ THPT của thí sinh).

2.3.2 Thi tuyển năng lực đầu vào, kết hợp với xét tuyển.

- Tổ chức thi 1 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 2 môn văn hóa trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

- Tổ chức thi 1 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 2 môn văn hóa dựa vào điểm trung bình chung học tập bậc THPT (xét theo học bạ THPT của thí sinh).

- Tổ chức thi 2 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 1 môn văn hóa trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

- Tổ chức thi 2 môn năng khiếu, kết hợp với xét điểm trung bình chung học tập 1 môn văn hóa bậc THPT (xét theo học bạ THPT của thí sinh).

2.5 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT.

- Căn cứ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.

- Kết quả học tập bậc THPT: tính điểm trung bình chung môn học lớp 10, lớp 11, lớp 12 (Điểm tổng kết - ĐTK) từ 5,0 trở lên (thang điểm 10).

- Không có điểm môn thi THPT quốc gia trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

- Điểm môn thi Năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10).

2.4 Chỉ tiêu tuyển sinh.

- Sử dụng kết quả thi của thí sinh dự kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển, dành 70% chỉ tiêu cho tất cả các ngành.

- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT: tính điểm trung bình chung môn học lớp 10, lớp 11, lớp 12 (Điểm tổng kết - ĐTK) theo từng tổ hợp môn xét tuyển của ngành, chuyên ngành. Trường dành 30% chỉ tiêu cho tất cả các ngành.

- Chỉ tiêu tuyển sinh theo từng ngành đào tạo, cụ thể như sau:

+ Khoa học Thư viện: 50

+ Bảo tàng học: 50

+ Việt Nam học: 180

+ Kinh doanh xuất bản phẩm: 100

+ Quản lý văn hóa: 180

+ Văn hóa học: 100

+ Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam: 40

STT

Tên ngành, chuyên ngành

Mã ngành tuyển sinh

Tổ hợp môn xét tuyển

1

  Khoa học Thư viện

52320202

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

2

  Bảo tàng học,

  chuyên ngành Bảo tồn - Bảo tàng

52320305

- Toán, Vật lí, Hóa học

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

  Bảo tàng học,

  chuyên ngành Bảo quản hiện vật

  Bảo tàng

52320305

- Toán, Vật lí, Hóa học

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

3

  Việt Nam học,

  chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch

52220113

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

4

  Kinh doanh xuất bản phẩm,

  chuyên ngành Kinh doanh Xuất

  bản phẩm

52320402

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

  Kinh doanh xuất bản phẩm,

  chuyên ngành Quản trị doanh

  nghiệp xuất bản phẩm

52320402

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

5

  Quản lý văn hóa, chuyên ngành (1)

  Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội

52220342A

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

  Quản lý văn hóa,

  chuyên ngành (2)

  Quản lý Di sản văn hóa

52220342B

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

  Quản lý văn hóa,

   chuyên ngành (3)

  Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ

  thuật

52220342C

- Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật

- Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật

- Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật

- Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật

  Quản lý văn hóa,

  chuyên ngành (4)

  Biểu diễn âm nhạc

52220342D

- Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật

- Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật

- Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật

- Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật

6

  Văn hóa học,

  chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

52220340A

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

  Văn hóa học,

  chuyên ngành Truyền thông

  Văn hóa

52220340B

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông

7

  Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt

  Nam

52220112

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

2.7 Tổ chức tuyển sinh.

2.7.1 Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (dự kiến) từ ngày 01/4/2017 đến hết ngày 27/10/2017 (thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thực tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo), được chia làm các đợt xét tuyển cho đến hết chỉ tiêu.

+ Đợt 1: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/4/2017 đến ngày 20/4/2017:

  • Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến từ 15/7/2017 đến hết ngày 21/7/2017.
  • Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 15/7/2017 đến hết ngày 25/7/2017.
  • Trường công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 ngày 01/8/2017.
  • Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia để xác nhận nhập học từ ngày 01/8/2017 đến trước 17 giờ ngày 07/8/2017.

+ Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 13/8/2017 đến ngày 08/9/2017.

+ Đợt 3 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 09/9/2017 đến ngày 05/10/2017.

+ Đợt 4 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 06/10/2017 đến ngày 27/10/2017.

- Các hình thức nhận hồ sơ xét tuyển:

+ Nhận hồ sơ trực tuyến theo phần mềm tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng nhập website: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

+ Nhận hồ sơ chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên qua đường bưu điện (tính thời hạn theo dấu bưu điện).

+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

- Điều kiện xét tuyển:

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT quốc gia.

+ Căn cứ điểm môn thi phù hợp với tổ hợp đã thông báo để xét tuyển.

+ Có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

+ Chính sách ưu tiên khu vực và đối tượng tuyển sinh được thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nguyên tắc xét tuyển: lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

2.7.2 Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (học bạ THPT) từ ngày 01/4/2017 đến ngày 20/8/2017.

+ Đợt 1: từ ngày 01/4/2017 đến ngày 20/4/2017.

+ Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 02/5/2017 đến ngày 21/5/2017.

+ Đợt 3 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 01/6/2017 đến ngày 20/6/2017.

+ Đợt 4 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 01/7/2017 đến ngày 20/7/2017.

+ Đợt 5 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 01/8/2017 đến ngày 20/8/2017.

- Các hình thức nhận hồ sơ xét tuyển:

+ Nhận hồ sơ chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên qua đường bưu điện (tính thời hạn theo dấu bưu điện).

+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

- Tiêu chí xét tuyển: thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Chính sách ưu tiên khu vực và đối tượng tuyển sinh được thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nguyên tắc xét tuyển: lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

- Hồ sơ xét tuyển:

+ Đơn đăng ký xét tuyển (mẫu đính kèm hoặc nhận tại Phòng Đào tạo của Trường);

+ Học bạ THPT (bản sao có chứng thực);

+ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao có chứng thực);

+ Chứng minh thư nhân dân (bản sao có chứng thực);

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+ Phong bì dán sẵn tem và ghi đầy đủ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để Trường thông báo kết quả xét tuyển;

2.7.3 Tổ chức thi tuyển các môn thi Năng khiếu.

Kết quả thi môn Năng khiếu được dùng để xét tuyển cùng với tổ hợp các môn văn hóa theo các phương thức xét tuyển của Trường.

Thí sinh thực hiện những quy định chung và quy định cụ thể về thi năng khiếu của từng ngành, chuyên ngành.

2.7.3.1 Quy định chung về thi năng khiếu.

- Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

                 + 1 phiếu đăng ký dự thi - Phiếu số 1 (theo mẫu ở phần phụ lục).

                 + 2 phiếu đăng ký dự thi - Phiếu số 2 (theo mẫu ở phần phụ lục).

                 + 1 bản photo giấy chứng minh thư nhân dân (có chứng thực).

+ 2 ảnh 3 x 4cm (ghi rõ tên, ngày sinh, chuyên ngành đăng ký dự thi sau ảnh).

+ 2 phong bì thư có dán tem và ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ người nhận.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01-3-2017 đến hết ngày 20-6-2017

(Trong giờ hành chính, trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

- Hình thức nhận hồ sơ: qua đường chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

- Thời gian và địa điểm thi:

+ Tập trung nghe phổ biến quy chế thi: 9 giờ, ngày 06/7/2017.

+ Thời gian thi : từ chiều ngày 06/7/2017 đến ngày 08/7/2017.

+ Địa điểm thi: Cơ sở 1, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

2.7.3.2 Chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật, ngành Quản lý văn hóa.

* Môn thi Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật.

- Hình thức thi:

+ Lựa chọn và thể hiện năng khiếu nghệ thuật thông qua một trong các hình thức sau: hát, đàn, múa, diễn kịch, thuyết trình.

+ Trang phục khi dự thi phải lịch sự, phù hợp với tiết mục biểu diễn.

+ Nếu có người trợ diễn thi năng khiếu thì phải đăng ký với Hội đồng thi vào ngày tập trung làm thủ tục dự thi.

- Nội dung thi:

+ Thí sinh có thể tự sáng tác hoặc sử dụng các tác phẩm nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cấp phép ban hành.

+ Tác phẩm dự thi phải có nội dung trong sáng, lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

- Thời gian thi: không quá 10 phút/môn thi/thí sinh.

- Tiêu chí và thang điểm chấm thi:


STT

Tiêu chí

Thang điểm

        1           

   Nội dung tiết mục

3 điểm

        2           

   Hình thức thể hiện

5 điểm

        3           

   Ngoại hình

1 điểm

        4           

   Đảm bảo đúng thời gian quy định

1 điểm

Tổng điểm

10 điểm

* Môn thi Năng khiếu Kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật.

- Hình thức thi: Bốc thăm và trả lời trực tiếp câu hỏi theo yêu cầu đề thi

- Nội dung thi: Kiến thức về văn hóa, xã hội, nghệ thuật

- Thời gian thi: không quá 10 phút/môn thi/thí sinh.

- Tiêu chí và thang điểm chấm thi:

STT

Tiêu chí

Thang điểm

1         

   Kiến thức lý thuyết

3 điểm

2         

   Nhận định thực tiễn

5 điểm

3         

   Văn hóa ứng xử

1 điểm

4         

   Đảm bảo đúng thời gian quy định

1 điểm

Tổng điểm

10 điểm

2.7.3.3 Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc, ngành Quản lý văn hóa.

* Môn thi Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật.

- Hình thức thi:

+ Biểu diễn một bài hát

+ Trang phục khi dự thi phải lịch sự, phù hợp với tiết mục biểu diễn.

+ Nếu có người trợ diễn thi năng khiếu thì phải đăng ký với Hội đồng thi vào ngày tập trung làm thủ tục dự thi.

- Nội dung thi:

+ Thí sinh sử dụng các làn điệu dân ca, các ca khúc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cấp phép ban hành.

+ Thí sinh có thể biểu diễn tác phẩm âm nhạc tự sáng tác có nội dung trong sáng, lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

- Thời gian thi: không quá 10 phút/môn thi/thí sinh.

- Tiêu chí và thang điểm chấm thi:

STT

Tiêu chí

Thang điểm

1

   Chất giọng

4 điểm

2

   Kỹ thuật hát

2 điểm

3

   Phong cách biểu diễn

2 điểm

4

   Ngoại hình

1 điểm

5

   Đảm bảo đúng thời gian quy định

1 điểm

Tổng điểm

10 điểm

* Môn thi Năng khiếu Kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật.

- Hình thức thi: Bốc thăm và trả lời trực tiếp câu hỏi theo yêu cầu đề thi

- Nội dung thi: Kiến thức về văn hóa, xã hội, nghệ thuật

- Thời gian thi: không quá 10 phút/môn thi/thí sinh.

- Tiêu chí và thang điểm chấm thi:

STT

Tiêu chí

Thang điểm

1

   Kiến thức lý thuyết

3 điểm

2

   Nhận định thực tiễn

5 điểm

3

   Văn hóa giao tiếp ứng xử

1 điểm

4

   Đảm bảo đúng thời gian quy định

1 điểm

Tổng điểm

10 điểm

2.7.3.4 Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa, ngành Văn hóa học.

* Môn thi Năng khiếu kiến thức truyền thông

- Hình thức thi: Thí sinh bốc thăm câu hỏi và trả lời trước Hội đồng thi.

- Nội dung thi:

+ Ý tưởng truyền thông cho một sản phẩm, dịch vụ văn hóa;

+ Nhận định về các sản phẩm truyền thông;

+ Nhận thức về các phương tiện, hình thức truyền thông và vai trò của truyền thông đối với sự phát triển văn hóa, xã hội.

- Thời gian thi:

+ Thời gian chuẩn bị (sau khi bốc thăm câu hỏi): 10 phút

+ Thời gian thuyết trình: tối đa 10 phút/thí sinh

- Tiêu chí và thang điểm chấm thi:

STT

Tiêu chí

Thang điểm

        1           

   Nội dung trình bày

5 điểm

        2           

   Phong cách trình bày, khả năng diễn đạt

3 điểm

        3           

   Văn hóa giao tiếp ứng xử

1 điểm

        4           

   Đảm bảo đúng thời gian quy định

1 điểm

Tổng điểm

10 điểm

 

Hữu Nghĩa - P.ĐT, tổng hợp nội dung

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật ngày 21/3/2017)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154