Chuyên mục: Tin tức sự kiện    Ngày đăng: 25/06/2015

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TPHCM


1. Ký hiệu trường:VHS

2. Ngành tuyển sinh:

TT

Ngành học

ngành

mã tổ hợp môn

Môn xét tuyển/thi

Tổng

chỉ tiêu

I. Các ngành đào tạo Đại học:

 

 

 

770

1

Khoa học Thư viện

D320202

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

80

2

Bảo tàng học

D320305

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

40

3

Việt Nam học

D220113

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

220

4

Kinh doanh xuất bản phẩm

D320402

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

100

5

Quản Lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội)

D220342

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

200

6

Quản Lý văn hóa (Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật)

R00

Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu nghệ thuật.

7

Văn hoá các Dân tộc Thiểu số Việt Nam

D220112

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

30

8

Văn hoá học (Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam)

D220340

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

50

9

Văn hoá học (Chuyên ngành Truyền thông và Văn hóa)

D220340

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

50

II. Các ngành đào tạo Cao đẳng
290

1

Khoa học Thư viện

C320202

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

40

2

Việt Nam học

C220113

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

100

3

Kinh doanh xuất bản phẩm

C320402

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

50

4

Quản Lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội)

C220342

C00

D01

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

100

3.Phương thức tuyển sinh: Các môn xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia được tổ chức theo cụm thi do các Trường Đại học chủ trì.

4. Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

5. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Trường sẽ cập nhật sau khi nhận được sự hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Điểm xét tuyển: theo ngành, chuyên ngành.

7. Khối thi R (Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật):

- Hai môn văn hóa (Ngữ văn, Lịch sử): xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia được tổ chức theo cụm thi do các Trường Đại học chủ trì.

- Môn Năng khiếu Nghệ thuật:

+ Thí sinh thi trực tiếp tại cơ sở 1 của Trường (Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh).

+ Nội dung môn thi Năng khiếu nghệ thuật thể hiện năng khiếu nghệ thuật thông qua một trong các hình thức: ca, đàn, múa, diễn kịch, thuyết trình.

+ Ngày hướng dẫn thi Môn Năng khiếu nghệ thuật: từ ngày 16/7/2015 đến ngày 18/7/2015 (thí sinh có nhu cầu hướng dẫn thi năng khiếu, liên hệ số điện thoại Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật: 08.35120565).

+ Thời gian thi năng khiếu: 07 phút/thí sinh.

+ Ngày thi Môn Năng khiếu nghệ thuật: từ ngày 20/7/2015 đến ngày 22/7/2015.

- Hồ sơ dự thi Năng khiếu: Theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/06/2015

8. Học phí: Theo quy định của Nhà nước..

9. Số chỗ trong ký túc xá: 2000.

10. Nơi nhận hồ sơ:Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh; Số 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

@Mọi chi tiết xin liên hệ: Điện thoại: 08.38992901; Website: www.hcmuc.edu.vn; Email: tuyensinhvhs@gmail.com

*Ghi chú:

Thông tin tuyển sinh năm 2015 đăng trên website www.hcmuc.edu.vnvà trang www.thituyensinh.vn là chính xác, còn thông tin trên quyển những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 (Tập 2) do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành là không chính xác về các tổ hợp môn xét tuyển.

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154