Chuyên mục: Thông báo    Ngày đăng: 08/02/2017

Thông tin Học bổng Đài Loan, Học bổng Tiếng Hoa năm 2017


Trường Đại học Văn hóa TPHCM thông báo đến sinh viên toàn trường về thông tin học bổng và du học tại một số trường đại học thuộc các quốc gia khác trên thế giới. Sinh viên Nhà trường có nhu cầu du học và xin học bổng du học thì vui lòng liên hệ trực tiếp các thông tin liên lạc được nêu trong văn bản dưới đây.

Trân trọng thông báo!

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154