Chuyên mục: Tin tức    Ngày đăng: 31/08/2016

Thông báo về việc xét học bổng cho sinh viên các lớp thuộc Khoa Xuất bản


Nhằm động viên các em sinh viên Khoa Xuất bản Trường Đại học Văn hóa TP. HCM có thành tích học tập tốt và vượt khó trong học tập, các đơn vị kinh doanh Xuất bản phẩm tại TP.HCM dành một số suất học bổng trao tặng các em trong dịp khai giảng năm học mới.

Căn cứ vào số lượng sinh viên các lớp, Khoa Xuất bản dự kiến phân bổ học bổng cho các lớp cụ thể như sau:

STT

LỚP

HỌC TÂP

VƯỢT KHÓ

CỘNG

1

ĐH KDXBP 10

1

0

1

2

CĐ KDXBP 18

1

0

1

3

CĐ KDXBP 17

1

1

2

4

CĐ KDXBP 16

1

1

2

5

ĐH KDXBP 9

2

2

4

6

ĐH KDXBP 8

2

1

3

7

ĐH KDXBP 7A

2

1

3

8

ĐH KDXBP 7B

2

1

3

9

ĐOÀN KHOA

Hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động chuyên môn cho sinh viên

2

10

LIÊN CHI HỘI KHOA

1

 

CỘNG

 

 

22

 

Các lớp căn cứ vào số lượng trên để tiến hành bình xét sinh viên nhận học bổng, tiêu chuẩn như sau:

-          Về học bổng học tập tốt: Căn cứ vào kết quả học tập năm học 2015 - 2016, sinh viên có điểm trung bình học tập từ 7.0 trở lên, điểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên được đưa vào diện xét học bổng. Chọn 02 sinh viên có điểm học tập cao nhất.

-          Đối với tân sinh viên: Căn cứ điểm xét tuyển, sinh viên đạt điểm cao nhất sẽ được nhận học bổng (01 sinh viên điểm cao nhất đối với lớp ĐH KDXBP 10 và 01 sinh viên đạt điểm cao nhất đối với lớp CĐ KDXBP 18).

-          Về học bổng vượt khó: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (hoặc khó khăn đột xuất), có điểm học tập từ 6.5 trở lên, rèn luyện từ 75 điểm trở lên (có văn bản trình bày rõ về hoàn cảnh khó khăn).

Sau khi bình xét các lớp gửi biên bản về Khoa Xuất bản vào sáng ngày 31/08/2016 để Khoa họp, xét duyệt và ra quyết định danh sách sinh viên được nhận học bổng.

Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng có mặt tại Hội trường C (Cơ sở 1) vào lúc 8h00 ngày 05 tháng 9 năm 2016 (thứ 2) để nhận học bổng (yêu cầu trang phục lịch sự).

 

* Mời xem nội dung chi tiết và tải file tại đây.

KHOA XUẤT BẢN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TPHCM

 

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154