Chuyên mục: Thông báo    Ngày đăng: 27/06/2016

Thông báo về việc tổ chức dạy và học tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2, năm học 2016-2017


Ban Giám hiệu quy định về việc tổ chức dạy và học tại Cơ sở 1 (51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh) và Cơ sở 2 (288 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh) trong năm học 2016-2017, như sau:

 

  1. Các Khoa dạy và học tại Cơ sở 1:

- Khoa Tại chức (số lượng 272 học viên);

- Khoa Sau đại học (số lượng 200 học viên);

- Khoa Quản lý Văn hóa – Nghệ thuật (số lượng 459 sinh viên Đại học, Cao đẳng);

- Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số (số lượng 65 sinh viên Đại học);

- Các lớp Đại học năm thứ tư, Cao đẳng năm thứ ba (số lượng 796 sinh viên);

- Lớp Đại học Bảo tàng 8 học các học phần thực hành;

- Các khóa, lớp học bồi dưỡng ngắn hạn (nếu có);

Tổng số người học tại Cơ sở 1 là 1723 sinh viên và học viên.

 

  1. Các Khoa, Bộ môn dạy và học tại Cơ sở 2 (sử dụng 4 tầng, tại nhà học lý thuyết):

- Các lớp Đại học, Cao đẳng năm thứ hai, ba thuộc các ngành, chuyên ngành:

- Khoa Thư viện thông tin (số lượng 169 sinh viên Đại học, Cao đẳng);

- Khoa Di sản văn hóa (số lượng 81 sinh viên Đại học);

- Khoa Du lịch (số lượng 488 sinh viên Đại học, Cao đẳng);

- Khoa Xuất bản (số lượng 156 sinh viên Đại học, Cao đẳng);

- Khoa Văn hóa học (số lượng 125 sinh viên Đại học);

- Bộ môn Truyền thông (số lượng 156 sinh viên Đại học);

- Khối Đại học, Cao đẳng sinh viên năm thứ nhất (số lượng 800 sinh viên);

- Lớp Đại học Thư viện 8 (số lượng 49 sinh viên);

- Lớp Cao đẳng Thư viện 19 (số lượng 20 sinh viên);

Tổng số người tại Cơ sở 2 là 2044 sinh viên.

 

Đề nghị các Phòng, Khoa, Bộ môn, giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập), giáo vụ khoa triển khai nội dung thông báo này đến sinh viên – học viên thực hiện kịp thời. Trong quá trình thực thi, nếu có vấn đề gì vướng mắc, cần báo cáo Ban Giám hiệu để được chỉ đạo giải quyết.

 

Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật

* Mời xem chi tiết và tải nội dung thông báo tại đây.

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154