Chuyên mục: Thông báo    Ngày đăng: 22/12/2016

Thông báo về việc tham gia viết bài cho Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật


THÔNG BÁO

Về việc tham gia viết bài Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

 

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường ngày một đa dạng, phong phú, Ban giám hiệu nhà trường đã hợp tác với Tạp chí Văn hóa nghệ thuật về việc đăng bài trên Tạp chí này vào quý 1 năm 2017.

1. Nội dung bài viết

Bài viết tập trung nghiên cứu các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thông tin, du lịch, truyền thông…

2. Yêu cầu bài viết

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt không quá 10 trang A4, sử dụng font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1.5 line, lề trái 3, lề phải 2, lề trên 2.5, lề dưới 2.5. Bài viết đính kèm tóm tắt bằng tiếng Việt tối đa 10 dòng. Bên dưới bài viết ghi đầy đủ thông tin họ tên, học hàm, học vị, nơi công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại của tác giả.

3. Tiến độ thực hiện

* Thời hạn nộp bài viết

Bài viết nộp về Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trước 16 giờ 30 ngày 15 tháng 02 năm 2017.

* Thông tin liên lạc

- Các bài viết vui lòng gửi qua địa chỉ: quanlykhoahocdhvh@gmail.com

- Mọi thông tin liên hệ cô Nguyễn Thị Hồng Thắm. Điện thoại: 08.35120564

Yêu cầu các giảng viên thực hiện đúng nội dung và tiến độ tại văn bản này.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lâm Nhân

 

* Mời xem chi tiết và download file thông báo đình kèm tại đây

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154