Chuyên mục: Thông báo    Ngày đăng: 02/08/2016

Thông báo về việc khảo sát thực tế của sinh viên Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM tại trường Đại học Silpakorn, Thái Lan


 

 
* Hồ sơ yêu cầu:
- Đơn xin tham gia (có chữ ký của người làm đơn và chữ ký xác nhận của phụ trách khoa)
- Photo bảng điểm 
- Photo hộ chiếu 
(Photo không cần công chứng)
 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154