Chuyên mục: Thông báo    Ngày đăng: 11/11/2015

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên


Nhằm tạo cho sinh viên một môi trường nghiên cứu, học tập và ứng dụng kiến thức được học tại trường; Được sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016.

Sinh viên gửi phiếu đăng ký đề tài theo mẫu về Phòng Quản lý khoa học & Hợp Tác Quốc tế theo 02 hình thức:
• Bằng Email (bản scan phiếu đăng ký): quanlykhoahocdhvh@gmail.com
• Đăng ký trực tiếp: Cô Hoàng Thi – Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế.

Thời gian đăng ký đến hết ngày 20/11/2015.

Trân trọng cảm ơn!

 

* MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

* MỜI XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

 

Tôn Long Hạ - BBT Website

Cập nhật ngày 11/11/2015

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154