Chuyên mục: Bậc đại học vừa làm vừa học    Ngày đăng: 14/01/2016

Thông báo tuyển sinh mở khóa đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học ngành Quản lý Văn hóa và ngành Khoa học Thư viện - năm 2016


THÔNG BÁO TUYỂN SINH
V/v mở khóa đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học
02 ngành Quản lý văn hóa và ngành Khoa học Thư viện năm 2016


- Căn cứ Quyết định số 6092/QĐ-BGD ĐT ngày 27/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Văn hóa TP. HCM đào tạo hệ vừa làm vừa học ở trình độ đại học;
- Căn cứ chỉ tiêu tuyển mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu tuyển mới năm 2016 cho Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh;

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mở khóa đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học 02 ngành Quản lý văn hóa và Khoa học Thư viện khóa 2016 - 2021, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh:
- Viên chức đang công tác trong ngành văn hóa và thư viện, các ngành khác có liên quan, hoặc những người có nguyện vọng công tác trong ngành văn hóa và
thư viện.
- Về trình độ học vấn: có bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học hoặc tương đương. Các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học được xét tuyển đầu vào.
- Có đầy đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Hồ sơ gồm có:
- Phiếu đăng ký dự thi: 01 bản (theo mẫu của Bộ GD-ĐT).
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp: 01 bản (có công chứng).
- Bản sao giấy khai sinh: 01 bản (có công chứng).
- Giấy xác nhận thời gian công tác: 01 bản (nếu có).
- Quyết định cử đi thi của địa phương, đơn vị: 01 bản (nếu có).
- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh: 01 bản (nếu có).
- Ảnh màu 3x4 cm: 04 ảnh (trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi)
- 03 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lại của thí sinh.
3. Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển:
- Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời hạn nộp hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/03/2016.
4. Môn thi, thời gian ôn thi và địa điểm thi tuyển:
- Môn thi: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
- Ôn thi: Thí sinh tự ôn thi theo đề cương đính kèm
- Thời gian thi tuyển: Ngày 15/04 – 18/04/2016
- Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Lệ phí hồ sơ và thi tuyển:
- Hồ sơ dự tuyển: 60.000 đồng/thí sinh
- Lệ phí thi: 800.000 đồng/thí sinh
6. Chương trình học:
Học theo chương trình bậc đại học hệ vừa làm vừa học ngành Quản lý văn hóa và ngành Khoa học Thư viện, bao gồm 210 đơn vị học trình, học theo niên chế (thời gian học trong 4,5 năm: 9 học kỳ).
7. Học phí:
Dự kiến mức học phí: 3.900.000 đồng/học kỳ I. (Ba triệu chín trăm nghìn đồng)
Mọi chi tiết cần biết xin liên hệ Khoa Tại chức, Trường Đại học Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM, điện thoại: 08.35106501, fax: 08.35106502 hoặc truy cập địa chỉ: http://www.hcmuc.edu.vn

                                                                                                                   Hiệu Trưởng

                                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                           PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh

 

* Mời xem chi tiết và tải nội dung thông báo tại đây

 

Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154