Chuyên mục: truyền thông tuyển sinh    Ngày đăng: 25/06/2017

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi Môn năng khiếu - Kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017


Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh sẽ gửi giấy triệu tập thí sinh dự thi năng khiếu qua đường bưu điện (theo địa chỉ thí sinh ghi trong bìa thư). Trong trường hợp thí sinh không nhận được thông báo triệu tập thì vẫn đến trường làm thủ tục dự thi như mẫu bên dưới:

 

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154