Chuyên mục: Bậc đại học vừa làm vừa học    Ngày đăng: 07/12/2015

Thông báo nhập học - Học kỳ I, các lớp kỳ thi tuyển sinh đại học và liên thông đại học từ cao đẳng tháng 10-11/2015 các ngành Quản lý văn hóa, Khoa học Thư viện, Bảo tàng học và Việt Nam học.


THÔNG BÁO NHẬP HỌC HỌC KỲ I


Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:
Các thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học và liên thông đại học từ cao đẳng tháng 10-11/2015 các ngành Quản lý văn hóa, Khoa học Thư viện, Bảo tàng học và Việt Nam học.
Đến nhập học học kỳ I tại Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, số 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian tập trung học tập học kỳ I:
Từ ngày 24/12/2015 đến ngày 31/03/2016.
- Kinh phí học kỳ I:
+ Đối với đại học: 4.200.000 đồng/sinh viên.
+ Đối với liên thông đại học: 3.800.000 đồng/sinh viên.
Khi đến nhập học sinh viên phải nộp hồ sơ trúng tuyển học sinh - sinh viên bao gồm:
- Giấy báo trúng tuyển.
- Lý lịch học sinh – sinh viên.
- Bản sao bằng tốt nghiệp:
+ Đối với đại học: Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Đối với liên thông đại học: Bằng tốt nghiệp cao đẳng.
- Bảng điểm tốt nghiệp:
+ Đối với đại học: Học bạ tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Đối với liên thông đại học: Bảng điểm tốt nghiệp cao đẳng.
- Giấy khai sinh.
- Giấy chứng nhận sức khỏe.
- Các giấy tờ có liên quan đến chế độ chính sách (nếu có).
( Lưu ý: Tất cả các bản sao điều có chứng thực không quá 03 tháng)
Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh kính đề nghị quý cơ quan có sinh viên đi học tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập học kỳ 1.
Trân trọng.

 

Tôn Long Hạ - BBT Website

Cập nhật ngày 07/12/2015

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154