Chuyên mục: Tin tức    Ngày đăng: 15/09/2015

Thông báo nhập học đợt 1 năm học 2015-2016, Lớp Cao học Quản lý văn hóa khóa 5 và Cao học Văn hóa học khóa 3


    BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HỒ CHÍ MINH                  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

          Số: 143/TB - ĐHVH HCM      

                                                                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỢT 1, NĂM HỌC 2015 – 2016

LỚP CAO HỌC QUẢN LÝ VĂN HÓA KHÓA 5 VÀ CAO HỌC VĂN HÓA HỌC KHÓA 3

 

I. Thời gian và địa điểm nhập học:
- Ngày 05/10/2015: Học viên làm thủ tục nhập học tại Khoa Sau đại học.
- 8 giờ 30 ngày 06/10/2015: Học viên dự lễ khai giảng
Địa điểm: phòng B.201, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, số 51, đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
II. Các khoản phí khi nhập học:
1. Lệ phí tổ chức nhập học: 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng)
2. Lớp Cao học Quản lý văn hóa khóa 5: Học phí Học kỳ I, năm học 2015-2016 370.000đ/ 01 tín chỉ x 20 tín chỉ = 7.400.000đ/ 01 học viên (Bảy triệu bốn trăm nghìn đồng) (chưa tính chi phí phát sinh theo thực tế)
3. Lớp Cao học Văn hóa học khóa 3: Học phí Học kỳ I, năm học 2015-2016 - 370.000đ/ 01 tín chỉ x 16 tín chỉ = 5.920.000đ/ 01 học viên (Năm triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng) (chưa tính chi phí phát sinh theo thực tế)
4. Học phí tiếng Anh B1 Châu Âu cấp độ 02: 1.500.000đ/ 01 học viên (Một triệu năm trăm nghìn đồng)
5. Phí làm thẻ học viên: 25.000đ/ học viên.
     

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                  (đã ký)


Nơi nhận:                                                                                                      PGS.TS.Đỗ Ngọc Anh
- Lưu:
VT,SĐH,KT&ĐBCLĐT

                                                                                                                                     


*Ghi chú:
- Học viên đến trường nhập học sau 15 ngày kể từ ngày 06/10/2015, nếu không có lý do chính đáng thì coi như bỏ học. Nếu học viên đến chậm do ốm đau, tai nạn, phải có đơn xin phép đến nhập học muộn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên.
- Nơi liên hệ hỗ trợ, tư vấn thông tin:
+ Đoàn TNCS, Hội Sinh viên Trường (để tìm nhà trọ): 083.5125677
+ Phòng HCQT, Ban QL KTX (để xét ở KTX): 083.5106502 hoặc 0908386138 (thầy Khương).
+ Khoa Sau Đại học (về việc học tập): 083.5011788

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154