Thông báo
Lịch thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 (Lịch chính thức)

Lịch thi học kỳ II năm học 2017 - 2018. (lịch chính thức)

Lịch thi kết thúc học phần lớp ĐH.VHH8, học kỳ II năm học 2017 - 2018, hình thức thi tự luận, tại Cơ sở2

Lịch thi kết thúc học phần lớp ĐH.VHH8, học kỳ II năm học 2017 - 2018, hình thức thi tự luận, tại Cơ sở2

Lịch thi kết thúc học phần dành cho sinh viên hoãn thi các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy (HKI, 2017-2018)

Lịch thi kết thúc học phần dành cho sinh viên hoãn thi các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy (HKI, 2017-2018)

Thông báo về việc làm đơn xin gia hạn thời hạn bảo vệ luận văn và đóng phí quá thời hạn quy định (Cao học QLVH khóa 5 và VHH khóa 3)

Thông báo về việc làm đơn xin gia hạn thời hạn bảo vệ luận văn và đóng phí quá thời hạn quy định (Cao học QLVH khóa 5 và VHH khóa 3)

Thông báo Về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2018

Thông báo Về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2018

Thông báo nhập học các lớp bồi duỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên, Di sản viên khóa học tháng 3/2018

Thông báo nhập học các lớp bồi duỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên, Di sản viên khóa học tháng 3/2018

Ban Quản lý Ký túc xá thông báo về việc đón tiếp sinh viên vào ở

Ban Quản lý Ký túc xá thông báo về việc đón tiếp sinh viên vào ở

Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018 của sinh viên

Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018 của sinh viên

Lịch thi bổ sung các lớp ĐH chính quy (học lại) học kỳ I năm học 2017-2018

Lịch thi bổ sung các lớp ĐH chính quy (học lại) học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng II, III, IV

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng II, III, IV

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng II, III, IV

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng II, III, IV

Thư mời viết bài cho tọa đàm khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực kinh doanh xuất bản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội"

Thư mời viết bài cho tọa đàm khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực kinh doanh xuất bản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội"

Kế hoạch tổ chức đăng ký học tập học kỳ II, năm học 2017 - 2018 (Các học phần thuộc khối Kiến thức đại cương)

Kế hoạch tổ chức đăng ký học tập học kỳ II, năm học 2017 - 2018 (Các học phần thuộc khối Kiến thức đại cương)

Thông báo về việc đăng ký tham dự chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản

Thông báo về việc đăng ký tham dự chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản

Kế hoạch tổ chức học tập môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh, năm học 2017 - 2018

Kế hoạch tổ chức học tập môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh, năm học 2017 - 2018

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154