Chuyên mục: truyền thông tuyển sinh    Ngày đăng: 14/06/2017

Thí sinh đạt giải các cuộc thi năng khiếu nghệ thuật cấp tỉnh và tương đương có cơ hội được tuyển thẳng vào Đại học


 

Trong kỳ tuyển sinh bậc Đại học hệ chính quy năm 2017 của trường Đại học Văn hóa TPHCM, thí sinh có nhiều cơ hội được tuyển thẳng nếu đoạt giải thưởng tại các cuộc thi về năng khiếu nghệ thuật cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế. Nội dung cụ thể như sau:

Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học ngành Quản lý Văn hóa, chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật và chuyên ngành Biểu diễn Âm nhạc: phải thi môn Năng khiếu nghệ thuật tại Trường, đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10) mới được tuyển.

Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được tuyển thẳng vào đại học ngành Quản lý Văn hóa (các chuyên ngành: Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật, Biểu diễn Âm nhạc). Thời gian được tính để hưởng ưu tiên tuyển thẳng không quá 04 năm tính đến ngày 28/7/2017.

Tuyển thẳng môn Năng khiếu nghệ thuật đối với các thí sinh đoạt giải các kỳ thi năng khiếu nghệ thuật (ca, đàn, múa, diễn kịch, thuyết trình) cấp tỉnh và tương đương trở lên; các giải thưởng có thể loại biểu diễn phù hợp với môn thi năng khiếu nghệ thuật của chuyên ngành thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường (có kết hợp xét điểm trung bình chung học tập các môn văn hóa bậc THPT hoặc kết quả thi THPT Quốc gia).

Tiết mục múa của thí sinh thi năng khiếu nghệ thuật - năm 2016

Các thí sinh khác chăm chú theo dõi tiết mục dự thi

Ngoài ra, thí sinh đoạt kết quả tại các cuộc thi sau đây, sẽ được nhà trường xét tuyển vào những ngành phù hợp (thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng):

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, tiếng Anh, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sau khi hoàn thành kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, được Trường xét vào học.

Thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia: căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải, Trường ưu tiên xét tuyển vào ngành học phù hợp với kết quả dự án, đề tài mà thí sinh đoạt giải.

Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp bậc trung cấp trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, múa, nhạc đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia, không có môn thi nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, được Trường ưu tiên xét tuyển vào đại học ngành Quản lý Văn hóa, chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật và chuyên ngành Biểu diễn Âm nhạc. Thời gian được tính để hưởng ưu tiên xét tuyển không quá 4 năm tính đến ngày 28-7-2017.

Nhiều loại hình nghệ thuật được thí sinh chọn dự thi năng khiếu

 

(Trích nội dung từ Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường Đại học Văn hóa TPHCM)

 

Thanh Tùng - Long Hạ

(Tổng hợp và cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154