Chuyên mục: Tin tức sự kiện    Ngày đăng: 12/06/2014

Tập huấn công tác đào tạo theo học chế tín chỉ


Từ năm 1993, tại Việt Nam bắt đầu có Trường Đại học đã áp dụng loại hình đào tạo theo học chế tín chỉ vào trong chương trình đào tạo của mình – đó là Trường Đại học Bách Khoa TPHCM. Tính đến nay, đã hơn 20 năm loại hình đào tạo theo học chế tín chỉ này đã được nhiều trường đại học ở Việt Nam học tập và áp dụng. Nhằm mục đích nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo ở giáo dục bậc đại học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhu cầu của xã hội, bên cạnh đó là phù hợp với xu thế chung về đào tạo đại học của các nước – các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, ngày 15 tháng 8 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2007.

Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng và tổ chức thực hiện đào tạo theo Quy chế này, các nhà lãnh đạo của giáo dục Việt Nam đã nhìn thấy nhiều bất cập còn tồn tại. Do vậy, từ đó đến nay đã có nhiều hội thảo về công tác đào tạo theo học chế tín chỉ được các các cấp lãnh đạo ngành giáo dục và nhiều trường đại học tổ chức, nhằm mục đích tiếp thu những ý kiến đóng góp, bổ sung và hoàn thiện hơn nữa chương trình và phương pháp đào tạo này để nó phù hợp và hiệu quả hơn.

Một trong những hạn chế cho đến nay là có rất nhiều trường đại học đã chuyển hẳn sang đào tạo theo học chế tín chỉ, nhưng các cơ sở để đáp ứng cho loại hình đào tạo này vẫn chưa được đáp ứng kịp thời, từ đó dẫn đến nhiều hạn chế về công tác tổ chức đào tạo và chất lượng của sản phẩm đầu ra”.

Từ năm 2010 Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã áp dụng hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ trong công tác đào tạo của mình. Mặc dù vậy, cho đến nay còn có rất nhiều cán bộ - giảng viên vẫn còn chưa nắm vững nội dung về đào tạo theo học chế tín chỉ. Bên cạnh đó việc tiếp tục triển khai những nội dung của Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2013 là nhu cầu cần thiết, Ban Giám hiệu Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã tổ chức Tập huấn Đào tạo theo học chế tín chỉ” cho cán bộ giảng viên Nhà trường vào sáng 12/6/2014. Báo cáo viên trình bày nội dung tại lớp tập huấn là ông Nguyễn Ngọc Trung – Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

(Ông Nguyễn Ngọc Trung - báo cáo viên tại lớp tập huấn - Ảnh: Long Hạ)

Lớp tập huấn đã thu hút được trên 100 cán bộ - giảng viên của Nhà trường tham dự. Đặc biệt, bên cạnh các giảng viên – những người tham gia trực tiếp vào công tác giảng dạy, còn có nhiều cán bộ, chuyên viên ở các phòng, ban cũng tham dự lớp tập huấn này. Điều đó cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của nội dung công tác đào tạo theo học chế tín chỉ trong xu thế hiện nay và là mối quan tâm sâu sắc của đông đảo cán bộ giảng viên Nhà trường về vấn đề này.

 (Toàn cảnh lớp tập huấn - Ảnh: Long Hạ)
 
Tôn Long Hạ
 
 
 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154