Chuyên mục: Tạp chí Văn hóa và Nguồn lực    Ngày đăng: 27/10/2016

Tạp chí Văn hóa & Nguồn lực được cấp Mã số ISSN


Ngày 5 tháng 9 năm 2014, Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) có công văn số 31/TTKHCN-ISSN đống ý cấp Mã số chuẩn quốc tế cho Tạp chí Văn hóa và Nguồn lực. Mã số của Tạp chí: ISSN 2354 - 0907.

ISSN - International Standard Serial Number: Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ, được cấp cho các xuất bản phẩm dạng giấy và điện tử, như: tạp chí định kỳ; tạp chí chuyên khảo; báo; bản tin; ấn phẩm thông tin; niên giám; báo cáo thường niên; kỷ yếu hội nghị, hội thảo; phụ trương, phụ bản của các xuất bản phẩm nhiều kỳ, v.v... nhằm đảm bảo quyền lợi của tổ chức, cá nhân liên quan đến xuất bản phẩm trong phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế. Các xuất bản phẩm nói trên khi được cấp ISSN có thể coi là đã có “thẻ căn cước” trong “làng” thông tin toàn cầu.

Đây là một thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng hoạt động của Tạp chí Văn hóa và Nguồn lực, là diễn đàn khoa học rộng mở, thu hút đối với các tác giả trong và ngoài trường tham gia đăng tải các chuyên khảo, công trình, tác phẩm…thuộc các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, du lịch…

Ban Biên tập Tạp chí đề nghị cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Trường tích cực tham gia viết bài, công bố nghiên cứu khoa học. Đồng thời, trân trọng mời các các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong và ngoài nước tham gia viết bài, đăng tải những tư liệu, sản phẩm khoa học; góp phần trong công tác đào tạo, giảng dạy, phổ biến, quảng bá kiến thức.

 Phan Đình Dũng

Tạp chí Văn hóa và Nguồn lực, ĐH VH TPHCM

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154