Chuyên mục: Tin tức sự kiện    Ngày đăng: 01/06/2017

"Sinh viên văn hóa với môi trường"Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu cùng với suy thoái tài nguyên là những thách thức lớn của nhân loại trong thế kỷ 21. Để phòng ngừa, ứng phó với vấn đề trên, các quốc gia đã thảo luận, thống nhất đưa ra những quy định chung làm căn cứ để mỗi nước có nghĩa vụ chấp hành, tuân thủ. Căn cứ vào luật pháp quốc tế và điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, phong tục tập quán, các quốc gia đều đã xây dựng, ban hành luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân, tổ chức đối với môi trường. Tuy nhiên, để các văn bản pháp luật đi vào cuộc sống thì vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục vô cùng quan trọng.

   Trong gần 30 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, đường lối, nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Như Khoản 1 Điều 6, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 nêu rõ một trong những hoạt động được khuyến khích “truyền thông, giáo dục và vận động mọi người tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học” hay “phổ biến, giáo dục pháp luật về Bảo vệ môi trường phải được thực hiện thường xuyên và rộng rãi” (Điều 154). Khoản 1 và 2 Điều 155 của Luật quy định cụ thể công tác giáo dục về môi trường, đào tạo nguồn nhân lực: “Chương trình chính khóa của các cấp học phổ thông phải có nội dung giáo dục về môi trường”, “Nhà nước ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực Bảo vệ môi trường; khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tham gia giáo dục về môi trường và đào tạo nguồn nhân lực Bảo vệ môi trường”…

 Trong thời gian qua, hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân và cộng đồng về bảo vệ môi trường. Các sự kiện lớn về môi trường như Giờ Trái đất, Ngày Trái đất (22/4), Ngày Môi trường thế giới (5/6); Ngày quốc tế Đa dạng sinh học (22/5), Chiến dịch Làm cho thế giới sạch ... được phát động ở cả Trung ương và địa phương.

(ThS.ĐD Hoàng Duẩn - Giảng viên, chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lớp CĐ.QLVH13)

Nhằm hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6). Tập thể lớp Cao đẳng Quản lý văn hóa 13 – Khoa Quản lý Văn hóa, nghệ thuật tổ chức chương trình “Miss Nature VHS”. Đây là buổi biểu diễn dưới hình thức một vở kịch hài hước, hấp dẫn người xem, mang đến thông điệp “ xây dựng và bảo vệ môi trường học đường xanh – sạch – đẹp là trách nhiệm của mỗi sinh viên”. Chương trình là cơ hội để mỗi chúng ta mở rộng kiến thức về môi trường, tìm hiểu các giải pháp để bảo vệ môi trường và có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ các nhà tài trợ.

“Miss Nature VHS” được tổ chức vào lúc 09h00 ngày 02 tháng 06 năm 2017 tại cơ sở 1 Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, số 51 Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. 

 

Tin và ảnh: Lê Văn Thẩm (SV Lớp CĐ.QLVH13)

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật ngày 01/6/2017)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154