Chuyên mục: Tin tức sự kiện    Ngày đăng: 25/06/2014

Quyết định về việc chọn biểu mẫu trưng (logo) Trường Đại học Văn hóa Tp. HCM


Theo quyết định số 312/QĐ-ĐHVHHCM ngày 05 tháng 06 năm 2014 về việc chọn biểu mẫu trưng (logo) Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh. Kể từ ngày 05 tháng 06 năm 2014 mẫu Logo dưới đây được chính thức sử dụng trong các hoạt động của nhà trường và thay thế cho biểu trưng sử dụng trước đây.
 
Biểu trưng (logo) Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh
Hải Gian

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154