Chuyên mục: Tin tức    Ngày đăng: 14/02/2017

Quy trình, thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ


Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM thông báo thủ tục và quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ như sau:

1. Bảo vệ sơ bộ luận văn: Học viên phải nộp Khoa sau đại học:

+ Đơn xin bảo vệ luận văn có chữ ký xác nhận đồng ý cho phép bảo vệ của giảng viên hướng dẫn (GVHD);

+ 04 quyển luận văn đóng bìa mềm (in 02 mặt trên giấy A4);

Khoa Sau đại học sẽ kiểm tra các nội dung có liên quan xem học viên có hội đủ các điều kiện để bảo vệ luận văn.

- Trường hợp học viên không đủ điều kiện bảo vệ luận văn: Khoa sau đại học sẽ thông báo cho học viên những vấn đề cần bổ sung (bằng văn bản).

- Trường hợp học viên đủ điều kiện bảo vệ luận văn: Khoa sau đại học liên hệ với khoa chuyên môn để dự kiến hội đồng chấm luận văn sơ bộ cho học viên.

Thành phần hội đồng gồm có 3 người (Chủ tịch, phản biện và thư ký), có trình độ tiến sỹ trở lên. Trong đó, ủy viên phản biện phải là người có chuyên môn phù hợp với đề tài bảo vệ.

Hội đồng bảo vệ sơ bộ tiến hành đánh giá chung về sư phù hợp của tên đề tài với chuyên ngành đào tạo, cấu trúc và hàm lượng khoa học của luận văn; Kết luận của hội đồng bảo vệ sơ bộ.

- Sau khi tiến hành buổi bảo vệ sơ bộ cho học viên:

+ Nếu luận văn của học viên được thông qua tại hội đồng bảo vệ sơ bộ, tùy mức độ sửa chữa, học viên được dành thời gian cho việc chỉnh sửa luận văn. Sau khi học viên chỉnh sửa xong luận văn, Khoa sau đại học đề xuất Hiệu trưởng cho học viên được bảo vệ chính thức.

+ Nếu luận văn của học viên chưa được thông qua bảo vệ sơ bộ, học viên phải tiến hành chỉnh sửa luận văn theo ý kiến của hội đồng, sau đó bảo vệ lại cấp sơ bộ trước khi đưa ra bảo vệ chính thức.

2. Bảo vệ chính thức luận văn: (đối với học viên đã được thông qua buổi bảo vệ sơ bộ),

- Học viên nộp cho Khoa sau đại học 06 quyển luận văn đóng bìa mềm đã chỉnh sửa theo những đóng góp của Hội đồng bảo vệ sơ bộ (nếu có);

- Khoa sau đại học tham mưu cho Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ cấp Trường cho học viên;

- Khoa sau đại học xây dựng kế hoạch bảo vệ, thông báo cho học viên đến nhận lịch bảo vệ luận văn và hoàn tất các thủ tục trước khi bảo vệ.

- Chuyên viên Khoa sau đại học chuyển luận văn cho các thành viên Hội đồng chấm luận văn đọc và viết nhận xét trước khi bảo vệ.

- Quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ thực hiện theo quy định tại Thông tư 15/TT-BGD-ĐT, ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hoàn chỉnh luận văn: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ, học viên chỉnh sửa nội dung luận văn theo biên bản góp ý của Hội đồng chấm luận văn có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn, học viên nộp lại cho Khoa sau đại học để kiểm tra trước khi học viên in và đóng bìa cứng.

* Về cách thức in ấn và đóng cuốn, học viên chọn một trong hai trường hợp sau:

- Trường hợp học viên yêu cầu Khoa sau đại học trình bày, in và đóng cuốn:

Học viên gửi bản giải trình sửa chữa (theo mẫu) và nội dung luận văn đã qua chỉnh sửa dưới dạng file word về cho Khoa sau đại học. Khoa sau đại học chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung, in ấn và đóng cuốn luận văn thạc sĩ cho từng học viên, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc cấp phát bằng thạc sĩ theo đúng quy định.

Mức lệ phí để in ấn và đóng cuốn luận văn: Khoa sau đại học sẽ tham khảo giá thị trường và đưa ra mức phí phù hợp.

- Trường hợp học viên tự in và đóng cuốn:

Học viên tự thực hiện việc in và đóng cuốn theo yêu cầu của Khoa sau đại học, đáp ứng yêu cầu về màu sắc bìa, thể thức trình bày nội dung luận văn theo quy định. Sau khi in và đóng cuốn, học viên nộp 01 bản cho Trung tâm Thông tin Thư viện Trường, 01 bản cho Khoa sau đại học (đính kèm 01 đĩa CD, 01 bản giải trình sửa chữa, giấy biên nhận luận văn của Trung tâm Thông tin Thư viện) – là những thủ tục cần thiết để xem xét làm thủ tục đề nghị cấp phát bằng thạc sĩ.

Khoa sau đại học không nhận luận văn của các học viên trình bày không đúng quy định

3. Những quy định của nhà Trường đối với công tác bảo vệ luận văn:

- Có bài nghiên cứu khoa học hoặc công trình khoa học:

Cộng điểm tối đa 0,7 điểm vào luận văn bảo vệ chính thức cho các công trình nghiên cứu khoa học

+ Công trình khoa học là các đề tài nghiên cứu các cấp mà tác giả là chủ nhiệm hoặc tham gia đã được nghiệm thu, nội dung phù hợp với hướng nghiên cứu của luận văn.

+ Bài đăng tạp chí nghiên cứu phù hợp với hướng nghiên cứu của luận văn được đăng toàn văn trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN hoặc bài tham luận đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành trở lên hoặc giấy chứng nhận đăng toàn văn bài báo của Ban biên tập tạp chí hoặc kỷ yếu hội thảo. Danh mục tạp chí, kỷ yếu hội nghị khoa học do Hội đồng khoa học của cơ sở đào tạo quy định.

Cộng điểm tối đa 0,3 điểm vào luận văn bảo vệ chính thức đối với các học viên tham dự sinh hoạt khoa học của trường (cụ thể: các buổi hội thảo chuyên đề, tọa đàm khoa học, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Bộ, bảo vệ luận văn thạc sĩ chính thức,….)

- Lệ phí bảo vệ luận văn:

Học viên phải đóng lệ phí bảo vệ sơ bộ: 1.000.000đ

+ Bảo vệ luận văn chính thức đúng thời hạn quy định:

Nhà Trường hỗ trợ kinh phí tổ chức Hội đồng bảo vệ chính thức;

+ Bảo vệ luận văn chính thức quá thời hạn quy định:

Từ tháng thứ 7 đến tháng 12, học viên phải đóng mức học phí tương đương 1/2 năm học phí đào tạo sau đại học hiện hành.

Từ tháng thứ 13 cho đến hết thời gian cho phép đào tạo, học viên phải đóng mức học phí tương đương 1,5 năm học phí đào tạo sau đại học hiện hành.

 

MỜI HỌC VIÊN TẢI FILE THÔNG BÁO ĐÍNH KÈM TẠI ĐÂY

 

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154