Chuyên mục: Các khóa đào tạo    Ngày đăng: 13/03/2017

Quy mô đào tạo của Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật


Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật đã có những đóng góp đáng kể vào việc đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực quản lý văn hóa, nghệ thuật cho các tỉnh thành phía Nam từ Quảng Nam trở vào.

Hiện nay, tổng số HS-SV-HV đã và đang theo học các chuyên ngành (hệ chính quy và vừa làm vừa học) là hơn 7.000 HS-SV-HV (tính từ năm học 2006 – 2007 đến nay).

Năm 2010, khoa QLVH,NT đã tập trung xây dựng và đưa vào đào tạo thêm ba chuyên ngành bậc đại học (Biên tập và dẫn chương trình, Đạo diễn sự kiện, Quản lý hoạt động Mỹ thuật và quảng cáo). Năm 2014, tiếp tục xây dựng chuyên ngành: Quản lý hoạt động văn hóa, xã hội và Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật. Hiện nay khoa QLVH,NT đang đào tạo các chuyên ngành: Quản lý hoạt động văn hóa xã hội, Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật, Quản lý hoạt động âm nhạc, Đạo diễn sự kiện, Biên tập và dẫn chương trình. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người học, khoa đang tập trung biên soạn nhiều chuyên ngành mới như: Biểu diễn âm nhạc, Công nghiệp văn hóa.

4.1 Hệ chính quy: 16 lớp đặt đào tạo tại trường với tổng số 790 sinh viên (cập nhật ngày 25/02/2017), cụ thể:

 

STT

Khóa học

Tên lớp

Số lượng

1

2013 – 2017

(Đại học)

2014 – 2017

(Cao đẳng)

ĐH. Quản lý văn hóa 8.1

50

2

ĐH. Quản lý văn hóa 8.2

42

3

ĐH. QLHĐ Âm nhạc 7

27

4

ĐH. Đạo diễn sự kiện 3

19

5

ĐH. Biên tập và dẫn chương trình 3

9

6

CĐ. Quản lý văn hóa 13

72

7

2014 – 2018

(Đại học)

2015 – 2018

(Cao đẳng)

ĐH. Quản lý văn hóa 9.1

54

8

ĐH. Quản lý văn hóa 9.2

52

9

ĐH. Quản lý văn hóa 9.3

63

10

CĐ. Quản lý văn hóa 14

70

11

2015 – 2019

ĐH. Quản lý văn hóa 10.1

54

12

ĐH. Quản lý văn hóa 10.2

49

13

ĐH. Quản lý văn hóa 10.3

48

14

2013 – 2017

ĐH. Quản lý văn hóa 11.1

79

15

ĐH. Quản lý văn hóa 11.2

62

16

ĐH. Quản lý văn hóa 11.3

40

 

4.2 Hệ vừa học vừa làm, liên thông: 16 lớp đặt đào tạo tại trường và một số địa phương với tổng số 721 học viên.

STT

Khóa học

Tên lớp

Số lượng

I

Hệ vừa làm vừa học

1

2012 – 2017

ĐH. QLVH Trà Vinh

48

2

2013 – 2018

ĐH. QLVH Đồng Nai

66

3

ĐH. QLVH Vĩnh Long

50

4

ĐH. QLVH Sóc Trăng

38

5

ĐH. QLVH Ninh Thuận

91

6

ĐH. QLVH Quảng Nam

46

7

2014 – 2019

ĐH. QLVH Bến Tre

44

8

2015 – 2020

ĐH. QLVH Tiền Giang

48

9

2015 – 2019

ĐH. QLVH tại trường

11

9

2016 – 2020

ĐH. QLVH tại trường

11

10

2016 – 2021

ĐH. Đạo diễn sự kiện tại Hậu Giang

20

II

Liên thông đại học từ cao đẳng

11

2016 – 2015

ĐH. QLVH 7

41

12

2012 – 2015

ĐH. QLVH 8

48

III

Liên thông đại học từ trung cấp

13

2015 – 2018

ĐH. QLVH Tiền Giang

50

14

ĐH. QLVH Bình Dương

29

15

2016 – 2019

ĐH. QLVH Tiền Giang

39

16

ĐH. QLVH Gia Lai

41

 

Tin liên quan

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154