Chuyên mục: Tin tức sự kiện    Ngày đăng: 15/05/2015

Quy định về tuyển thẳng, xét tuyển thẳng bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Trường Đại học Văn hóa TPHCM


 
Năm 2015 là năm mà quy chế tuyển sinh bậc đại học cao đẳng có những thay đổi lớn so với trước đây - hầu hết các trường không tổ chức thi tuyển sinh, mà xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi kết thúc trung học phổ thông của học sinh. Đây cũng là năm tuyển sinh đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường Đại học được “tự chủ” trong điều kiện tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của trường mình. Tùy theo thực tế của trường, nhu cầu tuyển sinh, yêu cầu về chất lượng đầu vào, các trường đã có những quy định tuyển thẳng riêng.
 
Trường Đại học Văn hóa TPHCM cũng đã hoàn chỉnh các quy định về tuyển thẳng trong công tác tuyển sinh năm 2015. Những quy định này được thể hiện rõ trong Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 184/QĐ-DHVH HCM, ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM). Trong đó, tại Điều 6, mục 2 về "Các đối tượng được xét tuyển thẳng", trang 4-5 trong quy chế tuyển sinh nêu cụ thể nội dung này.
 
* Mời xem chi tiết các nội dung trong quy chế đính kèm ở trên.
 
 
Người cập nhật thông tin: Long Hạ
Ban Biên tập Website
 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154