Phòng tài vụ
Phòng Tài vụ

1. Giới thiệu Phòng Tài vụ Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ ChíMinh được thành lập từ Tổ Tài vụ Trường Cao đẳng Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh theoQuyết định số 28/2005/QĐ-BVHTT ngày 11/08/2005 của Bộ trưởng

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154