Chuyên mục: Phòng Công tác Sinh viên    Ngày đăng: 02/03/2017

Phòng Công tác Sinh viên


1. Giới thiệu

Phòng Công tác sinh viên được chính thức thành lập từ tháng 9/2002 theo Quyết định số 100/QĐ-TCĐVH ngày 20/8/2002 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Tp.HCM, nay là trường ĐH văn hóa Tp.HCM.

Từ khi được thành lập đến nay, với chức năng và nhiệm vụ của mình Phòng đã liên tục đạt nhiều danh hiệu lao động giỏi, tập thể lao động xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hầu hết các viên chức trong đơn vị đều phấn đấu và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, các viên chức trong đơn vị nhiều năm liền đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và đạt lao động giỏi liên tục trong nhiều năm.

2. Chức năng

- Tổ chức thực hiện và triển khai có hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

- Điều hành và quản lý toàn bộ công tác sinh viên hệ chính quy của trường.

3. Nhiệm vụ

Với các chức năng cơ bản của mình, Phòng công tác sinh viên thực hiện các nhiệm  vụ chính sau đây:

3.1 Giáo dục ý thức chính trị tư tưởng đạo đức đúng đắn cho sinh viên, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền phổ biến về chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước;

3.2 Hướng dẫn và trực tiếp tổ chức, duy trì việc thực hiện quy chế công tác sinh viên;

3.3 Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên, phân loại, xếp loại sinh viên;

3.4 Lập thủ tục đề xuất khen thưởng định kỳ và đột xuất đối với cá nhân, tập thể sinh viên có thành tích xuất sắc trong rèn luyện;

3.5 Lập hồ sơ xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tập thể sinh viên vi phạm nội qui, quy chế của Nhà trường;

3.6 Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai giảng, bế giảng và các ngày hội lớn của sinh viên hàng năm;

3.7 Tham mưu cho Hiệu trưởng quy định chỉ tiêu học bổng theo qui định của nhà nước, phù hợp với khả năng tài chính và tình hình thực tế hàng năm của nhà trường;

3.8 Tổ chức thực hiện chế độ học bổng, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí cho sinh viên, hướng dẫn các thủ tục cho sinh viên vay vốn học tập theo đúng các chế độ, quy định hiện hành, bảo đảm nguyên tắc: công khai, công bằng, dân chủ;

3.9 Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức họp giao ban định kỳ giữa lãnh đạo nhà trường và đại diện sinh viên;

 3.10 Phối hợp với địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch an ninh trật tự trường học, kế hoạch phòng chống các tệ nạn xã hội trong nhà trường, Phối hợp với Ban Quản ký KTX theo dõi công tác nội trú, ngoại trú của học sinh sinh viên.


  4. Nhân sự, nhóm công việc được phân công đảm nhiệm hiện nay 

Số

TT

Họ và tên

Chức danh

Nội dung

mảng công việc đảm nhiệm

1.

Ths. NguyễnThị Hồng Sinh

Trưởng phòng

Chỉ đạo và Phụ trách công việc chung

2.

CN. Lê Thị Hợp

Chuyên viên

Công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, rèn luyện

3.

CN. Lê Bích Vân

Chuyên viên

Chế độ chính sách

 kiêm quản lý sinh viên

4.

CN. Lê Xuân Khánh

Chuyên viên

Hoạt động phong trào, ngoại khóa, kiêm quản lý sinh viên

Thông tin liên lạc 0835190275

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154