Phòng Công tác Sinh viên
Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến giao lưu với sinh viên Đại học Văn hóa TPHCM

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến giao lưu với sinh viên Đại học Văn hóa TPHCM

Hiến máu tình nguyện một hoạt động mang nhiều ý nghĩa của sinh viên Trường ĐH Văn hóa Tp.HCM

Hiến máu tình nguyện một hoạt động mang nhiều ý nghĩa của sinh viên Trường ĐH Văn hóa Tp.HCM

Danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018

Danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ I năm học 2017 – 2018

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ I năm học 2017 – 2018

Quyết định miễn, giảm học phí, cho sinh viên hệ chính quy học kì I năm học 2017 – 2018

Quyết định miễn, giảm học phí, cho sinh viên hệ chính quy học kì I năm học 2017 – 2018

Tinh thần dân chủ thể hiện qua cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo nhà trường và đại diện sinh viên các lớp

Tinh thần dân chủ thể hiện qua cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo nhà trường và đại diện sinh viên các lớp

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2017 (lần 3)

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2017 (lần 3)

Trường Đại học Văn hóa TPHCM báo cáo tình hình việc làm của sinh viên (Kèm theo Công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trường Đại học Văn hóa TPHCM báo cáo tình hình việc làm của sinh viên (Kèm theo Công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chung tay cùng cộng đồng phòng chống HIV/AIDS

Chung tay cùng cộng đồng phòng chống HIV/AIDS

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, học kỳ I năm học 2016 – 2017

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, học kỳ I năm học 2016 – 2017

Quyết định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy, học kỳ I năm học 2016 – 2017

Quyết định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy, học kỳ I năm học 2016 – 2017

Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy, học kì I năm học 2016 – 2017

Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy, học kì I năm học 2016 – 2017

Giảng viên và Sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM được tuyên dương tại hội nghị Giao lưu HSSV dân tộc thiểu số do Bộ VHTTDL tổ chức tại Hà Nội - tháng 10/2016

Giảng viên và Sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM được tuyên dương tại hội nghị Giao lưu HSSV dân tộc thiểu số do Bộ VHTTDL tổ chức tại Hà Nội - tháng 10/2016

Quy chế học vụ - dành cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Quy chế học vụ - dành cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Lịch thi tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2016-2017 (Ngày thi 22/8/2016)

Lịch thi tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2016-2017 (Ngày thi 22/8/2016)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154