Thành tựu hoạt động

Thực tiễn quá trình xây dựng và trưởng thành của Nhà trường đã thể hiện rõ một số vấn đề có ý nghĩa như những bài học kinh nghiệm quý cần được tiếp tục nghiên cứu và phát triển:

Việc nhạy bén, nắm bắt xu thế phát triển GD-ĐT và quy hoạch mạng lưới các trường ĐH-CĐ trong cả nước để xây dựng một mô hình đào tạo phù hợp của riêng Nhà trường là một vấn đề quan trọng. Điều này hoàn toàn phù hợp, bởi có xác định được mô hình đào tạo rõ ràng thì mới xây dựng được mục tiêu đào tạo cụ thể. Đó là yếu tố cơ bản đầu tiên chi phối các yếu tố khác của quá trình dạy học. Tương ứng với mỗi giai đoạn phát triển của Nhà trường trong những năm qua là những mô hình đào tạo cụ thể. Những mô hình này thường được xác định thông qua hệ thống nhiệm vụ trên giao, nhưng tính nhạy bén, năng động của Nhà trường là ở chỗ nhanh chóng tiếp cận, đón trước tình hình và có lúc chủ động đề xuất về mô hình đào tạo của mình. Điển hình là việc xây dựng mô hình trường đào tạo đa cấp đa ngành và thục hiện được chủ trương xã hội hoá trong giáo dục. Mô hình đào tạo này đã được khẳng định qua thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đào tạo Cán bộ chuyên môn nghiệp vụ cho ngành VHTT các tỉnh phía Nam thời gian qua.

Luôn quan tâm coi trọng chất lượng GD-ĐT, thực hiện đổi mới một cách đồng bộ các yếu tố nhằm nâng cao chất lượng GD-ĐT. Quan điểm này không mới nhưng vần đề là khâu tổ chức thực hiện. Trong những năm qua Nhà trường đã thực hiện thành công và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Về đổi mới nội dung, chương trình đạo tạo: Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo ngày càng phát triển và mở rộng, Nhà trường đã kịp thời xây dựng nội dung chương trình cụ thể cho các đối tượng và bậc học ở từng giai đoạn khác nhau. Để thực hiện điều đó Nhà trường luôn quan tâm đến việc điều tra, khảo sát thực tiễn, tham khảo, học hỏi các trường trong và ngoài ngành VHTT, tổng kết rút kinh nghiệm sau mỗi khoá học… trên cơ sở đó tiến hành điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Cho đến nay các chương trình đào tạo ở trường đã tương đối hoàn chỉnh và luôn được cập nhật, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp GD_ĐT

Công tác phương pháp luôn được coi trọng trong quá trình đổi mới. Nhà trường quan tâm cải tiến phương pháp dạy học, tích cực nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dạy học hiện đại nhằm phát huy tính tích cực, tư duy sáng tạo của người học, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đạo tạo. Hiện nay đã có khoảng 30% số bài giảng của giáo viên được biên soạn và giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực. Đó cũng là bước đột phá về sự cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học của trường và đang được tiếp tục phát huy một cách có hiệu quả

Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến ngày càng được tổ chức chặt chẽ và phát triển, đã phát huy được tiềm năng nội lực, tính sáng tạo của CB, GV, SV, góp phần không nhỏ để nâng cao chất lượng GD –ĐT và xây dựng Nhà trường. Trong những năm qua, chủ yếu từ năm 2005 trở lại đây toàn trường đã có 14 đề tài cấp bộ và hàng trăm đề tài cấp tỉnh, cấp viện, cấp thành, cấp trường/khoa. Các đề tài luôn gắn liền với quá trình giảng dạy và học tập, phục vụ có hiệu quả cho công tác đào tạo và có ý nghĩa thiết thực trong việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.

Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ CB-GV. Có thể nói đây là một trong những bài học thành công nhất, có ý nghĩa chủ đạo trong quá trình phát triển đi lên của Nhà trường. Mỗi lần thay đổi, nâng cấp đào tạo cao hơn không dễ gì thực hiện thay cũ đổi mới đội ngũ CB, GV để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Vì vậy Nhà trường luôn có quy hoạch mang tính chiến lược trên cơ sở từng bước tiêu chuẩn hoá, có nhiều biện pháp tích cực để thu hút, bồi dưỡng cán bộ. Hiện nay 100% cán bộ giảng viên đã được phổ cập tin học cơ bản, tin học văn phòng; trên 80% có ngoại ngữ trình độ A,B,C trở lên (chủ yếu là tiếng Anh và tiếng Nga), có 8 giảng viên được nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú, 18 cán bộ, CNV được tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục. Hiện nay có 11 giảng viên là tiến sĩ, 4 nghiên cứu sinh trong nước, 5 nghiên cứu sinh ở nước ngoài, 26 thạc sĩ, 14 đang tiếp tục học cao học tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Như vậy về cơ bản đội ngũ cán bộ giảng viên Nhà trường đã đạt trình độ theo tiêu chuẩn chung của một trường đại học ở Việt Nam (Hơn 60% có trình độ SĐH).

Đổi mới nâng cao chất lượng công tác bảo đảm, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho dạy học cũng đã có nhiều cố gắng góp phần nâng cao chất lượng GD ĐT của trường. Hệ thống phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng máy tính, thư viện, hội trường đa năng,… trong Nhà trường nói chung đáp ứng được yêu cầu của ngành học, bậc học hiện nay. Nhà trường đang tiếp tục xây dựng ký túc xá 2000 chỗ và phòng học lý thuyết ở khuôn viên 2,2 ha tại phường Phước Long A, Quận 9 Tp HCM, dự kiến đưa và sử dụng vào cuối năm 2011. Bên cạnh đó, Nhà trường đang thực hiện việc san lấp mặt bằng 8,2 ha tại Nhơn Trạch – Đồng Nai, tiến tới thành lập Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng văn hóa nghệ thuật, nhà hàng khách sạn thực hành, phim trường, trung tâm nhân học hình ảnh… theo hướng hiện đại hoá đáp ứng chiến lược đào tạo đa ngành, đa nghề, trong đó đặc biệt đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác quốc tế.

 Công tác giáo dục chính trị thường xuyên được quam tâm, đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp. Các nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng được tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc. Tình hình quốc tế, trong nước được thông báo và định hướng tư tưởng kịp thời. Vì vậy, trong những năm qua, mặc dù tình hình quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của Nhà trường luôn biến động, song toàn trường vẫn bảo đảm sự ổn định về chính trị và tư tưởng không có biểu hiện mơ hồ, giao động trước mọi hoàn cảnh, luôn tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng Nhà trường.

Công tác xây dựng Đảng luôn được coi trọng, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phương thức lãnh đạo được đổi mới, nguyên tắc chế độ sinh hoạt Đảng được thực hiện có nề nếp, sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng ngày càng cao. Vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được tăng cường đổi mới mọi hoạt động của đơn vị. Các tổ chức quần chúng luôn đựoc kiện toàn và hoạt động có hiệu quả.

Các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, chặt chẽ, với nhiều nội dung và hình thức phong phú, và lấy lực lượng nòng cốt là đoàn thanh niên, công đoàn Nhà trường. Chính trong những phong trào thi đua đó đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình, Nhà trường đã đước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quí.

Nhà trường luôn quan tâm đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ CNV, SV toàn Trường từ việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, miễn giảm học phí, tăng thêm thu nhập ngoài lương, thưởng các ngày lễ tết… đến việc chia sẻ khó khăn, động viên khuyến khích, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, khang trang, tổ chức các sinh hoạt văn hoá văn nghệ, mời các đoàn nghệ thuật về biểu diễn….Đây là yếu tố rất quan trọng để mỗi thành viên trong tập thể Nhà trường thực sự yên tâm, gắn bó với Nhà trường, hết lòng hết sức vì công việc chung.

Chặng đường 35 năm qua của Trường Đại học Văn hoá Tp HCM là một quá trình phát triển từng bước đi lên, là quá trình tự khẳng định mình và đã đạt được những thành tựu đáng kể. Những kết quả, thành tích đó bắt nguồn từ đường lối lãnh đạo đúng đắn, sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của Đảng uỷ Khối cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tp HCM, Lãnh đạo Bộ VH,TT&DL, các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, của chính quyền, nhân dân địa phương và các đơn vị bạn. Đó là kết qủa của sự đoàn kết thống nhất trong Đảng uỷ, BGH Nhà trường, sự phấn đấu và cống hiến của các thế hệ CB, GV, CNV, SV, đã tạo nên nội lực có ý nghĩa quyết định đối cho mọi thành công. Với những kết quả, thành tích và những bài học kinh nghiệm đã có, chắc chắn Nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên hơn nữa, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Nhà trường thành trường ĐH đa ngành, đa cấp và phong phú về loại hình đào tạo trong lĩnh vực hoạt động VHTT, phù hợp với xu hướng hội nhập của văn hoá Việt nam với các nền văn hoá trên thế giới, để đạt được mục đích “xây dựng nền văn hoá Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Khen thưởng:
Về tập thể: 
+ Huân chương Lao động hạng Ba năm 1991 cho Trường Văn hóa tại Tp. Hồ Chí Minh.
+ Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1996 cho Trường Cao đẳng Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.
+ Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2001 cho Trường Cao đẳng Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.
+ Huân chương lao động hạng Nhất năm 2006 cho trường Đại học Văn hĩa Tp Hồ Chí Minh.
+ Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc Bộ Văn hóa Thông tin 2005 – 2009
+ Nhiều bằng khen của các Bộ, Ngành tỉnh, Đồn thể Trung ương
- Đảng bộ: Đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền: 2005 - 2009. 
- Công đoàn trường: 
+ Bằng khen Công đoàn cơ sở vững mạnh của Công đoàn khối cơ sở Bộ Văn hóa Thông tin các năm 1999-2004.
+ Bằng khen Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh năm 1999.
+ Cờ thi đua Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Công đoàn khối cơ sở Bộ Văn hóa Thông tin năm 2000.
+ Cờ thi đua Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc do Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh tặng năm 2001, 2002, 2003, 2004.
+ Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (2003).
Về cá nhân:
+ Nhà giáo ưu tú: 7
+ Huân chương lao động hạng 3 năm 2006: 1
+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006: 2
+ Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở năm 2005 - 2009: 176
+ Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2006 - 2010: 18
Công tác xã hội:
+ Hỗ trợ xây dựng hội trường, đường giao thông tại khu phố sở tại.
+ Chăm sóc, đỡ đầu một bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại địa phương
+ Hỗ trợ các trường phổ thông, trường Văn hóa Nghệ thuật địa phương có khó khăn.
+ Kết nghĩa xây dựng đời sống văn hóa, hỗ trợ cơ sở vật chất cho xã Hòa Bắc-huyện Di Linh-Lâm Đồng, huyện Chợ Lách-Bến Tre, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Đắc Nông.
+ Quyên góp, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai miền Bắc

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154