Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 03/01/1976, theo quyết định của Bộ Văn hoá Thông tin miền Nam, Trường Nghiệp vụ Văn hoá – Thông tin (nay là trường Đại học Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh) được thành lập và từ đó, ngày này trở thành ngày truyền thống của Nhà trường. Quá trình xây dựng, phát triển của Trường đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đáng nhớ.

- Ngày 30/8/1976, theo Quyết định số 110/VH-QĐ trường có tên gọi là Trường Lý luận nghiệp vụ II. Nhiệm vụ chính của Nhà trường thời kỳ này là bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ văn hoá cho số cán bộ ngành văn hoá miền Nam còn rất non trẻ sau ngày giải phóng.

- Ngày 19/9/1981, theo Quyết định số 121/VH-QĐ trường được đổi tên thành Trường Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh và có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo cán bộ văn hoá thông tin có trình độ trung cấp cho các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên do nhu cầu của hoạt động Văn hoá thông tin phía Nam thời kỳ này còn quá thiếu đội ngũ cán bộ có trình độ ĐH, Trường đã mạnh dạn liên kết với trường Đại học Văn hoá Hà Nội để đào tạo cán bộ Văn hoá Thông tin bậc Đại học. Sự liên kết này đã được liên tục thực hiện cho đến ngày hôm nay và đạt được những kết quả mỹ mãn.

- Ngày 26/4/1995, theo Quyết định số 1787/VH-QĐ Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh trực thuộc Đại học Văn hoá – Nghệ thuật Tp. Hồ Chí Minh. Từ thời điểm này Trường bắt đầu đào tạo cán bộ Văn hoá thông tin ở trình độ cao đẳng cho các tỉnh phía Nam với các chuyên ngành: Thư viện, Bảo tàng, Văn hoá quần chúng, Phát hành xuất bản phẩm, Văn hoá du lịch.

Ngày 10/7/1998, Trường được Thủ tướng Chính phủ Quyết định nâng cấp thành trường Cao đẳng Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 124/QĐ-TTg và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của giai đoạn trước.

Ngày 23/6/2005, theo Quyết định số 154/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh. Chức năng nhiệm vụ chính của Trường hiện nay là đào tạo cán bộ Văn hoá Thông tin với các ngành: Khoa học Thư viện, Bảo tàng học, Việt Nam học (Văn hoá du lịch), Kinh doanh xuất bản phẩm, Quản lý văn hoá, Văn hoá học, Văn hoá dân tộc thiểu số; Nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học các lĩnh vực văn hoá vào hoạt động Văn hoá Nghệ thuật, Thông tin và Du lịch khu vực phía Nam; Hỗ trợ các cơ sở đào tạo cán bộ VHTTDL khu vực phía Nam… 

Như vậy, qua 5 lần thay đổi nhiệm vụ, Nhà trường đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển từ thấp đến cao, đạt được những thành tích đáng kể đánh dấu sự đổi mới, trưởng thành của một Nhà trường đào tạo nghề nghiệp đặc thù – Nghề nghiệp trong lĩnh vực VHTTDL. Nhà trường đã bồi dưỡng, đào tạo được hàng chục ngàn cán bộ VH-TT từ trình độ trung cấp cho đến đại học, bổ sung cho các đơn vị trong toàn ngành VHTTDL các tỉnh phía Nam, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ “nền văn hoá Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Trường đã đóng góp nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đổi mới GD-ĐT và đã được nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đó không chỉ là nguồn cỗ vũ, động viên toàn thể cán bộ công nhân viên Nhà trường mà còn là tiền đề, chứng tỏ tiềm năng để Nhà trường vững bước đi lên trong giai đoạn mới.

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154