Cơ cấu tổ chức công đoàn

1. Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

+ Chức năng

- Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động.

- Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.

- Giáo dục, động viên công nhân viên chức – lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Nhiệm vụ

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, công chức – viên chức (CC – VC) và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị CC - VC cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, CC - VC và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CC - VC và người lao động, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CC - VC và người lao động.

- Tổ chức vận động CC - VC và người lao động trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của CC - VC và người lao độngtham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

2. Cơ cấu tổ chức Công đoàn trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 17 (2012 – 2015):

+ Ban Chấp hành công đoàn Trường

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Quốc Hoàn

Chủ tịch Công đoàn

2

Hà Thị Thu Hồng

Phó chủ tịch Công đoàn

3

Phan Đình Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành

4

Thái Thu Hoài

Ủy viên Ban chấp hành

5

Nguyễn Thanh Hải

Ủy viên Ban Chấp hành

6

Lê Anh Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành

7

Lê Tôn

Ủy viên Ban Chấp hành

 

+ Ban nữ công

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hà Thị Thu Hồng

Trưởng ban

2

Thái Thu Hoài

Ủy viên

3

Lê Thị Kim Thu

Ủy viên

4

Nguyễn T Thu Thủy

Ủy viên

5

Đoàn Thị Ánh Tơ

Ủy viên

 

+ Các tổ công đoàn

TT

Tổ công đoàn

Tổ trưởng

Tổ phó

1

Phòng Đào tạo

Lò Thanh Hảo

 

2

Phòng Hành chính quản trị

Đỗ Bách Tùng

Trương Thị Nghĩa

3

Phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Thị Thúy

 

4

Phòng Tài vụ

Lê Thị Thúy

 

5

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - Tạp chí và Website

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

6

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

NguyễnThị Huyền

 

7

Phòng Công tác sinh viên

Lê Thị Hợp

 

8

Khoa Thư viện thông tin

Huỳnh Mẫn Đạt

 

9

Khoa Di sản văn hóa

Nguyễn Đình Thịnh

 

10

Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật

 

 

11

Khoa Xuất Bản

Trần Thị Quyên

 

12

Khoa Du Lịch

Chu Khánh Linh

 

13

Khoa Văn hóa học

Lê Thị Hồng Quyên

 

14

Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Nguyễn Thị Thạch Ngọc

 

15

Khoa Lý luận chính trị và kiến thức đại cương

Đào Đồng Điện

Nguyễn Thị Việt Nga

16

Khoa Khoa tại chức

Lương Như Ý

 

17

Khoa Sau đại học và Trung tân ngoại ngữ - tin học

Lê Thế Bắc

 

18

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Lê Tôn

 

19

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Nguyễn Thanh Bình

 

20

Bộ môn Truyền thông

Nguyễn Đức Tuấn

 

3. Thành tích hoạt động công đoàn năm 2013 và Chương trình trọng tâm công đoàn năm 2014.

3.1. Thành tích hoạt động công đoàn năm 2013

+ Thành tích thi đua cấp Liên đoàn lao động TP. HCM

- LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua về thành tích xuất sắc trong phong trào Công đoàn năm 2013.

- 01 cá nhân được LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh tặng bằng khen về hoạt động xuất sắc công đoàn năm 2013.

- 01 nữ cán bộ công đoàn được LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh tặng giấy khen năm 2013.

+ Thành tích thi đua cấp Khối

- Công đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho 2 tập thể và 03 cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động công đoàn năm 2013.

- 11 cán bộ nữ đạt danh hiệu đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2013 cấp Khối.

- 01 cặp gia đình được vinh danh “gia đình tiêu biểu cấp Khối” năm 2013.

- 01 nữ cán bộ công đoàn đạt danh hiệu “Nữ cán bộ công đòn xuất sắc năm” 2013

+ Thành tích thi đua cấp trường

- Kết quả phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2013 có 65 cán bộ nữ đạt danh hiệu cấp cơ sở.

- 05 cán bộ công đoàn đạt danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” năm 2013

- 05 nữ công đoàn đạt danh hiệu “Nữ công đoàn xuất sắc” năm 2013

- 06 cặp gia đình đạt danh hiệu: “Gia đình tiêu biểu” năm 2013

- 61 công đoàn viên đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc năm 2013

- 08 tổ công đoàn đạt danh hiệu Tổ công đoàn xuất sắc năm 2013.

3.2. Chương trình trọng tâm công tác công đoàn năm 2014

+ Tập trung tuyên truyền, giáo dục trong CC - VC về truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, về chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó gắn với việc thực hiện Kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động “thực hiện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011- 2015 do liên đoàn Lao động Thành phố phát động. Tổ chức phát động các phong trào thi đua nhân dịp diễn ra các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước, tổ chức vận động công nhân, viên chức, lao động đăng ký thực hiện các công trình chào mừng.

+ Thực hiện hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và động viên đối với CC-VC.

- Công đoàn “chung tay” với Ban Giám hiệu và các Khoa, Phòng, Trung tâm để có sáng kiến tạo nên các nguồn thu cho Trường. Đó là cơ sở cơ bản để đảm bảo mức thu nhập tăng thêm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CC-VC hàng tháng và các dịp lễ, tết, kỷ niệm trong năm.

- Nắm bắt và tập hợp các ý kiến, những đề nghị của CC-VC xung quanh các vấn đề phân công nhiệm vụ thực hiện, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chế độ, chính sách… để phản ánh với Ban Giám hiệu, các Phòng Khoa, Trung tâm có liên quan để giải quyết kịp thời. Tổ chức đối thoại với Chính quyền về các vấn đề quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CC-VC theo quy định của Bộ luật lao động.

- Tiếp tục thực hiện các việc làm có tính động viên người lao động như: Hỗ trợ đoàn viên công đoàn khi gặp hoàn cảnh thực sự khó khăn; Thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi ốm đau, hoạn nạn…

- Đề xuất lãnh đạo nhà trường thưởng cho CC-VC nhân dịp các ngày lễ lớn một cách công bằng, công khai và minh bạch và hỗ trợ về tài chính để Công đoàn tổ chức hoạt động các phong trào thi đua.

+ Tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong năm 2014.

Vận động CC-VC tham gia tích cực các chủ trương và phòng trào thi đua sau đây:

- Nâng cao chất lượng trong giảng dạy và làm việc.

• Giảng viên: Hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ cơ bản của giảng viên, thể hiện tốt đạo đức nhà giáo, tham gia tích cực các công tác quản lý của Khoa, của Trường.

• CC-VC làm việc theo giờ hành chính: Làm việc đúng và đủ giờ, trách nhiệm, chất lượng, không sai sót, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

- Tiếp tục vận động CC-VC thực hiện các phong trào: Xanh, sạch, đẹp trong khu vực nhà trường; Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; An toàn giao thông; Xây dựng công sở Văn hóa; Tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm trong cơ qua; Phòng chống cháy – nổ; Đóng góp xây nhà tình nghĩa, học bỗng Nguyễn Đức Cảnh, ủng hộ đồng bào nghèo, quân và dân ở Trường Sa; Giỏi việc nước – đảm việc nhà;... .

- Vận động CC-VC tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Hội thao và thi hát về những bài hát đi cùng năm tháng trong CC – VC, nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.

+ Nâng cao chất lượng công tác công đoàn và tham gia xây dựng Đảng.

- Phối hợp với Đảng ủy Tổ chức cho CC-VC nghe thời sự tại Trường 2 lần/năm.

- Củng cố và nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn, đặc biệt là cấp Tổ công đoàn.

- Tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra công tác công đoàn.

- Thực hiện thu, chi tài chính công đoàn đúng quy định, có hiệu quả.

- Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng để bồi dưỡng và kết nạp.

- Phát triển đoàn viên công đoàn

4. Thông tin liên hệ:

- Đơn vị: Công đoàn trường Đại học văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM

- Điện thoại:

+ Chủ tịch Trần Quốc Hoàn: DĐ: 0918987357

- Email: congdoandhvh@yahoo.com.vn

 

 


Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154