Chuyên mục: truyền thông tuyển sinh    Ngày đăng: 31/07/2017

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm chuẩn) kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 Trường Đại học Văn hóa TPHCM


Thí sinh lưu ý: Nội dung thông báo này bao gồm 2 phương thức xét tuyển là t tuyển từ kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 Xét tuyển từ học bạ trung học phổ thông. Do vậy, thí sinh cần nắm rõ nội dung về phương thức xét tuyển mà mình lựa chọn.

 

I.  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm chuẩn) kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017, đối với những thí sinh xét tuyển từ kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017:

Căn cứ vào đề án tuyển Đại học hệ chính quy năm 2017 kèm theo Công văn số 148/ĐHVHHCM ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 2355/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 bậc đại học hệ chính quy năm 2017 theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 như sau:

- Điểm chuẩn theo từng ngành/chuyên ngành:

STT

Mã ngành

/chuyên ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Mã tổ hợp

môn xét tuyển

Điểm

trúng tuyển

1

52220112

 Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

C00, D01, D09, D15

19.00 điểm

2

52220113

 Ngành Việt Nam học

C00, D01, D09, D15

22.75 điểm

3

52220340A

 Ngành Văn hóa học

 Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

C00, D01, D09, D15

20.00 điểm

4

52220340B

 Ngành Văn hóa học

 Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa

C00, D01, D09, R05

22.25 điểm

(Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên)

5

52220342A

 Ngành Quản lý văn hóa

 Chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội

C00, D01, D09, D15

21.00 điểm

6

52220342B

 Ngành Quản lý văn hóa

 Chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa

C00, D01, D09, D15

19.75 điểm

7

52220342C

 Ngành Quản lý văn hóa

 Chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật

R01, R02,

R03, R04

17.00 điểm

(Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên)

8

52220342D

 Ngành Quản lý văn hóa

 Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc

R01, R02,

R03, R04

18.5 điểm

(Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên)

9

52320202

 Ngành Khoa học Thư viện

C00, D01, D09, D15

18.75 điểm

10

52320305

 Ngành Bảo tàng học

A00, C00, D01, D15

19.75 điểm

11

52320402

 Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

C00, D01, D09, D15

20.00 điểm

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng.

- Thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 trở đi phải có tổng điểm cao hơn 1.0 điểm so với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 cùng ngành hoặc chuyên ngành.

* Ghi chú:

- Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia bản gốc từ ngày 02/08/2017 đến 17h00 ngày 07/08/2017 theo một trong hai hình thức dưới đây:

+ Trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

+ Chuyển phát nhanh qua bưu điện trước 17h ngày 07/08/2017 (tính theo dấu bưu điện)

- Nhà trường gửi Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh qua đường bưu điện.

- Thời gian nhập học: Từ ngày 18/08/2017 đến ngày 20/08/2017 (thời gian nhập học cụ thể của từng thí sinh được ghi trong giấy báo trúng tuyển).

 

 II. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm chuẩn) kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017, đối với những thí sinh xét tuyển từ học bạ trung học phổ thông:

Căn cứ vào đề án tuyển Đại học hệ chính quy năm 2017 kèm theo Công văn số 148/ĐHVHHCM ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 bậc đại học hệ chính quy năm 2017 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2017 như sau:

- Điểm chuẩn theo từng ngành/chuyên ngành:

STT

Mã ngành

/chuyên ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Mã tổ hợp

môn xét tuyển

Điểm

trúng tuyển

1

52220112

 Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

C00, D01, D09, D15

17.00 điểm

2

52220113

 Ngành Việt Nam học

C00, D01, D09, D15

20.50 điểm

3

52220340A

 Ngành Văn hóa học

 Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

C00, D01, D09, D15

20.00 điểm

4

52220340B

 Ngành Văn hóa học

 Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa

C00, D01, D09, R05

21.00 điểm

(Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên)

5

52220342A

 Ngành Quản lý văn hóa

 Chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội

C00, D01, D09, D15

19.00 điểm

6

52220342B

 Ngành Quản lý văn hóa

 Chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa

C00, D01, D09, D15

21.00 điểm

7

52220342C

 Ngành Quản lý văn hóa

 Chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật

R01, R02,

R03, R04

18.50 điểm

(Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên)

8

52220342D

 Ngành Quản lý văn hóa

 Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc

R01, R02,

R03, R04

20.00 điểm

(Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên)

9

52320202

 Ngành Khoa học Thư viện

C00, D01, D09, D15

18. 50 điểm

10

52320305

 Ngành Bảo tàng học

A00, C00, D01, D15

19. 00 điểm

11

52320402

 Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

C00, D01, D09, D15

19.50 điểm

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng.

* Ghi chú:

- Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời bản gốc từ ngày 02/08/2017 đến 17h00 ngày 07/08/2017 theo một trong hai hình thức dưới đây:

+ Trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

+ Chuyển phát nhanh qua bưu điện trước 17h ngày 07/08/2017 (tính theo dấu bưu điện)

- Nhà trường gửi Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh qua đường bưu điện.

- Thời gian nhập học: Từ ngày 18/08/2017 đến ngày 20/08/2017 (thời gian nhập học cụ thể của từng thí sinh được ghi trong giấy báo trúng tuyển).

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(đã ký)

Hiệu trưởng

Nguyễn Thế Dũng

 

THÍ SINH XEM CHI TIẾT VÀ TẢI FILE NỘI DUNG, CỤ THỂ NHƯ SAU:

* Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm chuẩn) kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017, đối với những thí sinh xét tuyển từ kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017File Word và File PDF

* Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm chuẩn) kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017, đối với những thí sinh xét tuyển từ học bạ trung học phổ thôngFile WordFile PDF

 

Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật ngày 31/7/2017

 

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154