Nghiên cứu
Sách chuyên khảo về di sản và phát triển du lịch

Sách chuyên khảo về di sản và phát triển du lịch

Trường Đại học Văn hóa TPHCM với dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các dân tộc thiểu số khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên”

Trường Đại học Văn hóa TPHCM với dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các dân tộc thiểu số khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên”

Thư mời viết bài cho hội thảo về Việt Nam học - lần thứ 5 với chủ đề "Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu"

Thư mời viết bài cho hội thảo về Việt Nam học - lần thứ 5 với chủ đề "Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu"

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Nghiệm thu Giáo trình cấp Trường "Khai thác hàng hóa xuất bản phẩm"

Nghiệm thu Giáo trình cấp Trường "Khai thác hàng hóa xuất bản phẩm"

Nghiệm thu giáo trình cấp Bộ “Thư viện học đại cương”

Nghiệm thu giáo trình cấp Bộ “Thư viện học đại cương”

Thông báo về việc tham dự lễ phục dựng Lễ cưới truyền thống của dân tộc Rơ Măm

Thông báo về việc tham dự lễ phục dựng Lễ cưới truyền thống của dân tộc Rơ Măm

Hội thảo quốc tế "Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng Sông MêKông"

  Ngày 29/5/2015 tại khách sạn Rex (Quận 1, TPHCM) đã diễn ra Hội thảo quốc tế "Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng Sông MêKông" do các đơn vị gồm: Trường Đại học Văn hóa TPHCM, Học viện Cán

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học "Biến đổi đời sống văn hóa các dân tộc Ê-đê, Gia Rai, M'Nông ở Tây Nguyên"

  Ngày 22/5/2015 Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học "Biến đổi đời sống văn hóa các dân

Tọa đàm khoa học: Định hướng đào tạo nghệ thuật tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Sáng ngày 15/5/2015, tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM, Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề "Định hướng đào tạo nghệ thuật tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM".

Nghiệm thu giáo trình "Bảo quản hiện vật đồ dệt"

Ngày 06/5/2015 Hội đồng khoa học trường Đại học Văn hóa TPHCM đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp Trường giáo trình "Bảo quản hiện vật đồ dệt" do thạc sĩ Nguyễn Đình Thanh chủ biên và thạc sĩ Nguyễn Đình

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học "Múa bóng rỗi - Nghệ thuật tâm linh và giải trí ở Nam Bộ"

Ngày 13/4/2015, Hội đồng khoa học Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài khoa học "Múa bóng rỗi - Nghệ thuật tâm linh và giải trí ở Nam Bộ" do Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học "Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp"

Ngày 28/3/2015 Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài "Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp

Ngày 10/02/2015 Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã tổ chức buổi đánh giá báo cáo khoa học đề tài cấp Bộ "Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng Sông

Tọa đàm khoa học Những giải pháp triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Ngày 30/01/2015 tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã diễn ra buổi tọa đàm khoa học "Những giải pháp triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154