Chuyên mục: Tin tức sự kiện    Ngày đăng: 30/05/2014

Nghiệm thu giáo trình Văn hóa giao tiếp


Sáng nay, Hội đồng nghiệm thu giáo trình Trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã tổ chức nghiệm thu giáo trình Văn hóa giao tiếp do tiến sĩ Đỗ Ngọc Anh (Hiệu Trưởng) và tiến sĩ Đậu Thị Ánh Tuyết (Trưởng Khoa Văn hóa học) biên soạn.

(TS. Đỗ Ngọc Anh và TS. Đậu Thị Ánh Tuyết - tác giả đồng chủ biên giáo trình. Ảnh: Long Hạ)

Thành viên Hội đồng gồm:

1. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hồng (Phó Hiệu trưởng) Chủ tịch Hội đồng

2. Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Tri Nguyên (Nguyên Viện phó Viện VHNT) - Phản biện 1

3. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu (Trưởng Khoa Văn hóa học, ĐH. KHXH&NV TPHCM) - Phản biện 2

4. Phó Giá sư, tiến sĩ Trần Văn Ánh (P. Chủ tịch Hội đồng khoa học Nhà trường) - Ủy viên

5. Tiến sĩ Lâm Nhân (Trưởng Khoa Sau Đại học) - Ủy viên

6. Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi (GĐ. Trung tâm TTTV, ĐH Sư Phạm TPHCM) - Ủy viên

7. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Thắm (Phó trưởng Phòng QLKH&HTQT) - Ủy viên, kiêm Thư ký

 

(TS. Đậu Thị Ánh Tuyết, thay mặt các tác giả trình bày sơ lược về nội dung giáo trình. Ảnh: Long Hạ)

Đây là giáo trình đầu tiên về "Văn hóa giao tiếp" được đăng ký biên soạn để phục vụ cho công tác giảng dạy ở các Trường Đại học tại Việt Nam ta hiện nay. Trước đây và ở nhiều nước trên thế giới, các nhà nghiên cứu, các học giả chỉ có những công trình, những cuốn sách viết về khoa học giao tiếp, chưa có tài liệu nào đề cụ thể thể về lĩnh vực "văn hóa giao tiếp". Do vậy, đây được xem là công trình, giáo trình mang tính bức phá cao và chuyên sâu về lĩnh vực nghiên cứu, có thể phục vụ cho công tác giảng dạy cho sinh viên Nhà trường và sinh viên các trường đại học khác có học phần Văn hóa giao tiếp.

(Các thành viên Hội đồng ltrong buổi nghiệm thu giáo trình. Ảnh: Long Hạ)

Tại buổi nghiệm thu giáo trình, mặc dù có những ý kiến đóng góp sâu sắc về nội dung mà các tác giả cần nghiên cứu thêm để bổ sung và chỉnh sửa, các thành viên Hội đồng cũng đánh giá khá cao nội dung của giáo trình này.

Sau hơn 3 giờ làm việc và có nhiều đóng góp khoa học vô cùng ý nghĩa, Hội đồng đã thông qua công tác nghiệm thu và đánh giá giáo trình Văn hóa giao tiếp do tiến sĩ Đỗ Ngọc Anh và tiến sĩ Đậu Thị Ánh Tuyết là tác giả đồng chủ biên đạt loại Xuất sắc.

Long Hạ

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154